Ks. Józef Nita odprawia Msze św. w następujących intencjach:

+Tadeusz Burzawa 15.11.2023r.

1.Beaty i Adama Kusiak

2.Barbary i Zbigniewa Pikul

3.Swatowej Elżbiety

4.Szwagra Stanisława

5. = Romana

6.Rodziny Szabla

7.Romana Oleksy

8.Rodziny Zych

9. = Flisów

10.Córki Magdaleny

11.Wnuczki Justyny

12.Swatów z Tarnobrzegu

13.Wandy Burzawy

14.Anny i Edwarda Kafara

 

+Helena Cudzich

1.Marii Bartusik

2.Mariana i Magdaleny Bartusik

3.Od Marty

4.Anny i Stanisława Chowaniec

5.Agaty Biś

6.Teresy Seremet

7.Marii Stawara

8.Bożeny Brach

9.Barbary z rodz.

10.Chrześnicy Małgorzaty

11.Piotrka i Beaty

12.Zenony i Krzysztofa Gaik

13.Aliny Szuleckiej

14.Doroty i Marcina Skalak

15.Łukasza Chochotowicza

 

+Zygmunt Zając

1.Anny i Macieja Kuboń

2.Rodz. Tarczoniów

3.Joanny i Waldemara Dzierżanowski

4.Bułatowej z rodz.

5.Stanisława Latochy

6.Magdaleny Sobol

7.Anny i Jerzego Jachimków

8.Marty i Edwarda Wiśniowskich

9.Zbigniewa Łoś

10.Katarzyny z rodz.

11.Bożeny i Krzysztofa

12.Danuty i Agnieszki Magiera

13.Mariana Woźnego

14.Rady Miejskiej w Żabnie

15.Elzbiety i Zbigniewa Walawski

16.Agaty Czwórnóg

17.Barbary i Krzysztofa Oleksych

18.Ewy i Andrzeja Drzazga

19.Leokadii i Roberta Pantera

20.Zwiazku Emerytów Żabno

 

+Kazimierz Kwaśniak

1.Tomosiów i Kaganków

2.Zakład Dalian Talent

3. = =

4.Pracow. ZDZ Żabno

5.Rokitów i Mandakiewiczów

6.SRK Żabno

7.Kurzydymów

8.Grupy Magnificat

9.Wandy i Ryszarda

10.Urszuli i Henryka Grzeskiewicz

11.Korusów i Sołtysiaków

12.Knap z Niecieczy

13. = =

14.Marioli i Józefa Starzec

15.Róży św. A. Świerada.

16.Barbary i Henryka Rokitów

17.Elzbiety i Stanisława Zagranicznych

18.Bronisławy z rodz.

19.Kuzynki Ewy

20.Małgorzaty i Edwarda Cholewa

 

+Fryderyk Dydyński

1.Krzysztofa i Agaty

2.Jadwigi Lechowicz

3.Teresy Długosz

4.Marii i Zbigniewa Kobos

5.Krystyny i Tadeusza Kiwior

6.Haliny, Marii i Moniki

7.Anny i Józefa Gąsior

8.Stanisława i Marii Włoch

9.Andrzeja Warzały

10.Renaty Starzec

11.Aleksandry z mężem

12.Ireny i Zygmunta Starzec

13.Jadwigi i Marka Rogóż

 

+Stanisław Mleczko

1.Klaudii i Dariusza Hornik

2.Józefy i Wiesława Wałaszek

3.Małgorzaty i Marka Piaseckich

4.Zofii i Stanisława Hornik

 

+Jan Pudełko

1.Agaty i Andrzeja Gajek

2.Anety Żołądź

3.Gibes z Chicago

4.Chrześnika Marka

5.Dulianów z Chicago

6.Adama Kusiora

7.Rodz. Szarów

8.Znajomych z Konar

9.Stanisława Łapy

10.Małgorzaty i Adama Łapa

11.Grażyny,Roberta i Bogdana USA

12.Krzysztofa i Urszuli Jania

13.Anny i Marka Florczyk

14.Renaty i Szczepana Florczyk

15.Agnieszki i Tomasza Najda

16.Jolanty z rodz.

17.Stanisława Radłowskiego

18.Anny Ryczek

19.Chrześnicy Anny

20.Grażyny i Ryszarda Mróz

 

+Janina Jurek

1.Marii Trytko

2.Lucyny i Wiesława Cudek

3.Zbigniewa Jurek

4.Gabrysi z Franiem

5.Syna Stanisława

6.Władysława Borka

7.Kazimiery Jurek

8.Marii Grzymek, Marka i Marty Anioł

9.Barbary i Jerzego Pochroń

10.Wnuczki Kasi

11.Bożeny Lustofin

12.Wnuka Mateusza

13.Łucji Jurek

14.Syna Krzysztofa

15.Elżbiety i Stefana Jarosz

16.Wiktorii Jurek

17.Jarosława Lustofina

18.Syna Wiktora

19.Córki Teresy

20.Teresy Barszcz

 

+Stanisław Spilski

1.Wioletty i Tomasza Krupa

2.Aldony Kalita

3.Zbigniewa Gizy USA

4.Małgorzaty i Władysława Szymańskich

5.Rodziny Wójcików

6.Gabrieli i Nikodema

7.Wnuka Gogera

8. = Dawida

9. = Krystiana

10.Wnuczki Karoliny

11. = Aleksandry

12.Teresy i Edwarda Szymańskich

13.Tomasza Sarzyńskiego

14.Władysława Kuczka