Grupy apostolskie

GRUPA BIBLIJNA

 

Spotkania grupy biblijnej odbywają się w każdy piątek po wieczornej Eucharystii. Grupa praktykuje modlitwę Pismem świętym, poznaje metody czytania i egzegezy Słowa Bożego. Członkowie grupy czynnie angażują się w adoracje i nabożeństwa oraz czytanie Słowa Bożego podczas liturgii.

 

Sposób rozważania Słowa Bożego:

 

1. Modlitwa do Ducha Świętego o światło w poznaniu prawdy Słowa Bożego.


2. Głośne odczytanie danego fragmentu.

 

3. Ciche, ponowne przeczytanie Słowa Bożego.

 

4. Dzielenie się rozumieniem Słowa Bożego: wydarzenia, kontekst, osoby, nauka Jezusa.


5. Aktualizacja Słowa Bożego: co dane Słowo wnosi w moje życie, jak mam nim żyć, ku czemu mnie zachęca ?

 

6. Próba konfrontacji swojego życia ze Słowem Bożym.

 

7. Podsumowanie i zachęta kapłana.

 

8. Wspólne uwielbienie Boga poprzez modlitwę i błogosławieństwo.

 

Zapraszamy do wspólnego rozważania Słowa Bożego !