Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu. (Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994, s. 379).

 

Procedura przygotowująca do przyjęcia sakramentu małżeństwa

 

Kandydaci do małżeństwa powinni obowiązkowo zgłosić się w kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed ślubem, aby spokojnie i rozważnie przeprowadzić przygotowanie do zawarcia małżeństwa. Ponadto powinni przedłożyć następujące dokumenty:

 

1 Dokument tożsamości (ważny)

2 Świadectwo chrztu wydane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed planowanym ślubem

3 Świadectwo sakramentu bierzmowania (jeżeli nie odnotowano przyjęcia tego sakramentu na świadectwie chrztu)

4 Świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej (z ostatniej klasy szkoły średniej lub zawodowej)

5 Świadectwo ukończenia katechizacji przedmałżeńskiej


Narzeczeni są zobowiązani do:


1 dwóch rozmów w kancelarii parafialnej parafii narzeczonej lub narzeczonego

2 uczestnictwa w trzech spotkaniach w Poradni Życia Rodzinnego

3 odprawienia dnia skupienia przed sakramentem małżeństwa

4 przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania

5 przedstawienia zaświadczenia o wygłoszeniu zapowiedzi przedślubnych

6 jeżeli małżeństwo kościelne ma pociągać za sobą skutki cywilne (tzw. „małżeństwo konkordatowe”) narzeczeni muszą się zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego i dostarczyć stosowne dokumenty do parafii, gdzie będą zawierać sakrament małżeństwa;


Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy mieć ukończone 18 lat życia. W Polsce w 1989 r. Konferencja Episkopatu - zgodnie z przepisem kanonu 1038 §2 - przyjęła (za przepisami prawa państwowego) osiągniecie osiemnastu lat za wiek wymagany do zawarcia małżeństwa, tak dla mężczyzn jak i dla kobiet (zob. Instrukcja 1998 r., n. 8). Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (art. 10 §1) stanowi: Nie może zawrzeć małżeństwa osoba nie mająca ukończonych lat 18. Przepis ten został przez Konferencję Episkopaty Polski kanonizowany. Tenże art. 10 §1 dodaje: Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat szesnaście, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

Bezpośrednio przed Mszą świętą ślubną do zakrystii należy dostarczyć:

 

- kartki spowiedzi przedślubnej narzeczonych,

- dowody osobiste świadków,

- obrączki