ImageCaritas – jest jedną z największych organizacji charytatywnych działających w Polsce, jak i na świecie. Nadzór nad nią pełni Konferencja Episkopatu Polski.

 

Początków CARITAS należy szukać w charytatywnej misji Kościoła Katolickiego w postaci szpitali i przytułków. Gromadziły one chorych, niezdolnych do pracy oraz osoby szukające chwilowo schronienia. Kolejny etap w kształtowaniu się CARITAS przypada na XIX wiek, Był to okres odżywania aktywności społecznej. Pierwsze próby ujednolicenia i scentralizowania działalności dobroczynnej Kościoła podjęto na przełomie XIX i XX wieku. Ogólnokrajowa CARITAS została powołana w roku 1929. Koordynował on działalność CARITAS diecezjalnych powstających sukcesywnie w latach trzydziestych. CARITAS diecezjalna obejmowała wszystkie podmioty kościelne działające na polu charytatywnym na terenie diecezji. Dobroczynna działalność Kościoła Katolickiego była kontynuowana w czasie okupacji niemieckiej, a w pierwszych latach powojennych nastąpił jej gwałtowny rozwój. W roku 1950 na mocy dekretu władz komunistycznych nastąpiła przerwa w działalności CARITAS. Instytucja została zlikwidowana, a jej majątek przekazano zrzeszeniu Katolików Świeckich Caritas.

 

W latach osiemdziesiątych dużą rolę zaczęła odgrywać Komisja Charytatywna Episkopatu Polski. Ważnym etapem w rozwoju działalności społecznej Kościoła było powołanie Instrukcją Episkopatu w roku 1986 parafialnych zespołów charytatywnych. Od roku 1989 stopniowo zaczynają powstawać CARITAS w poszczególnych diecezjach. Caritas Polska została powołana dekretem kardynała Józefa Glempa 10 października 1990 roku jako krajowy organ koordynujący działalność CARITAS diecezjalnych.

 

 

Caritas przy parafii p.w. Ducha Świętego w Żabnie działa od lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Obecnie skupia 10 wolontariuszy. Zebrania odbywają się raz w miesiącu.

 

W okresie adwentu Caritas przeprowadził akcję Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, czyli rozprowadzanie świec. Pozyskane w ten sposób fundusze przeznaczone zostały na:

- dofinansowanie wypoczynku letniego dzieciom z naszej parafii

- finansowanie dziesięciorgu dzieciom dożywiania w szkole.

 

Przed Wielkanocą Caritas, podobnie jak w poprzednich latach rozprowadza baranki na stół wielkanocny.

 

CZŁONKOWIE PARAFIALNEGO ODDZIAŁU CARITAS

 

  1. Ks. Proboszcz

  2. Jurek Boruch

  3. Curyło Zofia

  4. Lebryk Halina

  5. Lechowicz Adam

  6. Słowik Stanisława

  7. Szabla Janina

 

Wyróżnienie dla parafialnego oddziału Caritas w Żabnie

 

108 osób zostało wyróżnionych statuetką "Misericors" w 2014 roku (Miłosierny Sercem). Trafiły one do wolontariuszy, darczyńców i pracowników placówek Caritas.

 

Pragniemy poinformować, że wśród wyróżnionych jest pan Adam Lechowicz z parafialnego oddziału Caritas działającego w naszej parafii.

 


 

Ks. Kazimierz Jarosz

Ks. Janusz St. Pasierb

Wizytówka parafii

Cmentarz parafialny

Patronka naszej parafii