Image W ostatnim dniu Roku Pańskiego 2008 pojawił się w naszej świątyni obraz Jezusa Miłosiernego Jezu Ufam Tobie. Autorem obrazu jest artystka – malarz z Tarnowa Agnieszka Dziurawiec - Drwal. Od kilku miesięcy grupa parafian – czcicieli Bożego Miłosierdzia gromadzi się w kościele w każdy piątek w GODZINIE MIŁOSIERDZIA (o godzinie 15.00) i odmawia koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Wielkim pragnieniem proboszcza, jak również czcicieli Jezusa Miłosiernego było umieszczenie w kościele obrazu o odpowiedniej wartości artystycznej, który będzie przyciągał rzeszę wiernych i stanie się źródłem wielu łask obiecanych przez Jezusa.

 

Obraz został poświęcony w sposób nieuroczysty, bowiem uroczyste jego poświęcenie i intronizacja będzie miała miejsce w Niedzielę Miłosierdzia po Wielkanocy. Nastąpi ono po odpowiednim przygotowaniu parafii. Tymczasem chcemy już teraz gromadzić się przed obrazem, aby stopniowo otaczać go kultem i tworzyć atmosferę sprzyjającą rozszerzeniu czci Jezusa Miłosiernego w naszej parafii.

Zapraszamy w piątki o godzinie 15.00 – w  Godzinie Miłosierdzia – na wspólną koronkę do Miłosierdzia Bożego.


OBRAZ JEZUSA MIŁOSIERNEGO Z DZIENNICZKA św. siostry Faustyny - Płock 22 lutego 1931 roku.


 „(…) Wieczorem, kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi blady. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie.

(...) Obiecuję, że dusza, który czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, a szczególnie w godzinę śmierci. (...) Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz, który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia. Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie miłosierdzie moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. (…)”

„Kiedy został wystawiony ten obraz [w Wilnie, w Ostrej Bramie], ujrzałam żywy ruch ręki Jezusa, który zakreślił duży znak krzyża. W ten sam dzień wieczorem (...) ujrzałam, jak ten obraz szedł ponad miastem, a miasto to było założone siatką i sieciami. Kiedy Pan Jezus przeszedł, przeciął wszystkie sieci...” (Dz. 416).”

„Kiedy byłam w Ostrej Bramie w czasie tych uroczystości, podczas których obraz ten został wystawiony, byłam na kazaniu, które mówił mój spowiednik (ks. Sopoćko); kazanie to było o miłosierdziu Bożym, było pierwsze, czego żądał tak dawno Pan Jezus. Kiedy zaczął mówić o tym wielkim Miłosierdziu Pańskim, obraz ten przybrał żywą postać i promienie te przenikały do serc ludzi zgromadzonych, jednak nie w równej mierze, jedni otrzymali więcej, a drudzy mniej. Radość wielka zalała duszę moją, widząc łaskę Boga” (Dz. 417).

„Kiedy kończyło się nabożeństwo i kapłan wziął Przenajświętszy Sakrament, aby udzielić błogosławieństwa, ujrzałam Pana Jezusa w takiej postaci, jako jest na tym obrazie. Udzielił Pan błogosławieństwa, a promienie te rozeszły się na cały świat. Ujrzałam jasność niedostępną na kształt mieszkania kryształowego, utkanego z fal jasności nieprzystępnej żadnemu stworzeniu ani duchowi. Do tej jasności były trzy drzwi - i w tej chwili wszedł Jezus w takiej postaci, jako jest na tym obrazie, do onej jasności - w drzwi drugie, do wnętrza jedności” (Dz. 420).
 
Można przeczytać o nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia oraz o obrazie Jezu Ufam Tobie:

www.faustyna.pl

www.faustyna.eu

www.jezuufamtobie.pl

www.milosierdzie.pl

„Podaję ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski do źródła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz z podpisem: Jezu, ufam Tobie” (Dz. 327).

„(...)promienie (na obrazie) oznaczają krew i wodę - blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz (…)”.

„Te dwa promienie wyszły z wnętrzności miłosierdzia mojego wówczas, kiedy konające serce moje zostało włócznią otwarte na krzyżu (...) Szczęśliwy, kto w ich cieniu żyć będzie, bo nie dosięgnie go sprawiedliwa ręka Boga” (Dz. 299).

AKT ZAWIERZENIA PARAFII
MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
ŻABNO  -  19.04.2009 r.
 

Boże miłosierny - z wielkiej Twojej miłości do nas stworzyłeś świat cały i nas ludzi, a w Jezusie Chrystusie, Twoim Synu, objawiłeś się nam jako Ojciec.

Jezu miłosier­ny - poprzez Twoje Wcielenie stałeś się jednym z nas; głosiłeś miłosierdzie słowem, zapewniając w kazaniu na górze: „Błogosławieni miłosierni, albowiem miłosierdzia dostąpią”; głosiłeś miłosierdzie czynem – „wszystkim dobrze czyniąc”, a najmocniej okazałeś nam swoje Miłosierdzie na krzyżu, gdzie z Twojego przebitego boku wypłynęła Krew i Woda, jako źródło i początek sakramentów świętych. Pozostałeś z nami jako Miłosierdzie w Kościele, zwłaszcza w Eucharystii i Pokucie, a także w swoim słowie zawartym w Ewangelii.

Po swoim zaś Zmartwychwstaniu zesłałeś - jako pierwszy Dar od Ojca - Ducha Świętego, który dalej prowadzi Twoje dzieło na świecie i dopełnia wszelkiego uświęcenia.

Wpatrzeni w obraz Twego Miłosierdzia i w Ciebie, Miło­siernego, przebywającego w Najświętszym Sakramencie ufamy Twojemu nieskończonemu Miłosierdziu.

Ufamy Panie, ale Ty wzmocnij naszą ufność.

Boże bogaty w miłosierdzie

Zawierzamy dzisiaj, uroczyście, Twemu Miłosierdziu całą naszą parafię, nasze rodziny i nas samych. Zanurza­my w Twoim Miłosierdziu wszystkie grzechy i grzeszni­ków naszej parafii szczególnie tych, którzy żyją z dala od Ciebie; grzechy naszych rodzin - ojców, matek, starusz­ków, samotnych, młodzieży i dzieci; grzechy niewiary, braku nadziei, zapomnienia przykazania miłości, zaniedbania Eucharystii i pokuty, grzechy alkoholizmu i narkomanii, grzechy nieczystości i zdrad małżeńskich, zabijania dzieci nienarodzonych oraz wszelką ludzką nędzę moralna i duchową. Ufamy mocno, że wybaczysz nam nasze grzechy, wzmocnisz naszą wolę, wprowadzisz nas na drogę nawrócenia i przemiany.

Przyrzekamy wyznawać i głosić światu - słowem, modlitwą, a nade wszystko życiem - Twoje nieskończone miłosierdzie. Będziemy często spoglądać na ob­raz Twego Miłosierdzia, wołając w sercu: Jezu, ufam Tobie!

Przyrzekamy pełnić uczynki miłosierdzia względem ciała i duszy wobec każdego człowieka potrzebującego, którego spotkamy na drodze naszego życia: w rodzinie, w sąsiedztwie, na ulicy, w szkole i w pracy; chcemy każdy dzień naznaczyć przynajmniej jednym dobrym czynem wobec bliźniego.

Przyrzekamy korzystać z trybunału Two­jego miłosierdzia - ze spowiedzi świętej, a także często uczestniczyć w sposób pełny w Eucharystii, gdzie jest utajo­ne Twoje Miłosierdzie;

Przyrzekamy wspierać, a także ratować naszych braci i siostry modlitwą błagalną do Twego Miło­sierdzia: będziemy często odmawiać Koronkę do Twego Miłosier­dzia; godzina piętnasta będzie w każdy piątek gromadzić nas przed Twoim obrazem i będzie godziną Miłosierdzia dla nas i dla naszych braci pozostających w duchowej potrzebie.

Jezu miłosierny - spójrz na naszą nędzę ducho­wą i moralną; na nasze rodziny i na naszą parafię. Spójrz na Ojczyznę - Polskę, rozbitą i skłóconą, słabą  mo­ralnie i fizycznie; spójrz na całą ludzkość i na świat cały pełen niepokoju i lęku przed samozagładą. Osłoń świat i nas promieniami Twego Miłosierdzia przed wielorakim zagrożeniem dla duszy i ciała naszego.

Ojcze Przedwieczny, miej miłosierdzie dla nas i świata całego.

Matko Miłosierdzia - wstawiaj się za nami!

AMEN.


Peregrynacja Obrazu Jezusa Miłosiernego Jezu Ufam Tobie 13-14 październik 2014 rok


Uroczystość nawiedzenia Pana Jezusa Miłosiernego rozpoczęła się 13 października 2014 roku o godzinie 17.00 powitaniem Obrazu i relikwii, które przybyły do nas w asyście straży pożarnej i policji z Niecieczy.

Przed świątynią zgromadzili się księża, siostry zakonne, Liturgiczna Służba Ołtarza, dzieci pierwszokomunijne, dziewczynki z DSM, członkowie stowarzyszeń działających w parafii i grup modlitewnych oraz liczni parafianie.

Po przywitaniu z udziałem ks. biskupa Jana Piotrowskiego (obecnego bp diecezji kieleckiej) i ks. Proboszcza Antoniego Mikruta, Obraz przejęli druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej, zaś relikwie św. Faustyny i św. Jana Pawła II przedstawiciele rodzin z naszej parafii. Następnie nastąpiło wniesienie w procesji Obrazu i relikwii do świątyni, okadzenie oraz uroczyste odczytanie Ewangelii.

Słowo powitania i hołd Jezusowi Miłosiernemu złożył ks. Proboszcz a przedstawiciele parafii symboliczne kwiaty. Na prośbę ks. Proboszcza, ks. biskup zapalił świecę nawiedzenia z napisem „Jezu ufam Tobie”, której płomień towarzyszył naszej wspólnocie parafialnej przez całą świętą dobę.

Uroczystej Mszy św. przewodniczył oraz homilię wygłosił ks. biskup Jan Piotrowski. W słowie do wiernych ksiądz biskup zwrócił uwagę, że obecnie świat uwikłany jest w różnorakie zło, że Bóg odpychany jest na jego obrzeża, że neguje się Jego obecność, zaprzecza się Jego prawom. A to pokazuje, że świat usłyszał orędzie, ale nie chce go wypełnić. Ks. Biskup apelował, abyśmy uwierzyli w Miłosierną Miłość Jezusa, który cierpiał i umarł ofiarując się z miłości za nas na krzyżu oraz abyśmy potrafili być coraz bardziej miłosierni dla bliźnich.

Dalsza część Peregrynacji przebiegała zgodnie z programem parafialnym, na który złożyły się Msze św., czuwania modlitewne indywidualne oraz dla poszczególnych grup mieszkańców i stowarzyszeń parafialnych.
Bezpośrednim przygotowaniem do owocnego przeżywania nawiedzenia Obrazu „Jezu, ufam Tobie” była koronka do Miłosierdzia Bożego z wieczorną adoracją, post oraz rekolekcje wygłoszone przez ks. Macieja Kucharzyka ze Zgromadzenia Księży Saletynów. Ukoronowaniem przygotowań był sakrament pokuty, z którego parafianie licznie skorzystali, co było widoczne w pełnym uczestnictwie w Eucharystii.