Liturgiczna Służba Ołtarza

 

MINISTRANCI

 

"Ministrare" (z łac.) znaczy "służyć".

Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo "ministrant" wskazuje szczególnie na służbę we Mszy świętej.

 

Ministrant jest pomocnikiem przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. "Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując.

 

Naszym opiekunem jest ks. Krzysztof Świerczek.

 

Każdy ministrant ma wyznaczone obowiązkowe msze święte, na których zawsze powinien być obecny.

 

W co drugą sobotę o godzinie 10:00 spotykamy się na zbiórkach, która jest wypełniona solidną, ale i radosną pracą.

 

W czasie niej zdobywamy wiedzę liturgiczną, uczymy się, jak służyć Bogu w czasie Mszy świętych, a także pogłębiamy osobiste życie chrześcijańskie.

 

Będąc ministrantami służymy do Mszy świętych, pomagamy w organizacji uroczystości parafialnych, dbamy o porządek w zakrystii i wokół kościoła. Wspólnie wyjeżdżamy na wycieczki, spotkania czy rekolekcje.

 

Zasady ministranta

 

Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.

Ministrant jest pilny i sumienny w nauce.

Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

 

LEKTORZY

 

"Lektora ustanawia się dla spełnienia funkcji, która jest jego funkcją właściwą, tzn. dla czytania słowa Bożego w czasie zgromadzenia liturgicznego (nie zaś Ewangelii), w czasie Mszy św. i innych obrzędów świętych, a w razie braku kantora może on recytować psalm między czytaniami, zapowiadać intencje modlitwy powszechnej, jeśli nie ma diakona lub kantora, kierować śpiewem i uczestnictwem wiernych, przygotowywać wiernych do godnego przyjmowania sakramentów. Może też - jeśli zachodzi potrzeba - odpowiednio przygotować innych wiernych, by potem - na mocy czasowego zlecenia - czytali Pismo św. podczas czynności liturgicznych. Aby zaś w sposób bardziej właściwy i doskonały spełniał te funkcje, powinien on ustawicznie rozważać Pismo św.

 

Lektor, świadomy przyjętego obowiązku, powinien dokładać starań i stosować wszystkie odpowiednie sposoby dążąc do coraz większej i żywszej miłości oraz znajomości Pisma św., przez co stanie się doskonalszym uczniem Pana".

 

Naszym opiekunem jest ks. Krzysztof Świerczek

 

Każdy lektor ma wyznaczone obowiązkowe msze święte, na których zawsze powinien być obecny.

 

W co drugą sobotę spotykamy się na zbiórkach, na których omawiamy ważne sprawy liturgiczne.

 

W czasie niej uczymy się, jak służyć Bogu i czytać Słowo Boże w czasie mszy świętych, a także pogłębiamy swoją własną wiarę.

 

Będąc lektorami służymy do mszy świętych, czytamy Słowo Boże, pomagamy w organizacji uroczystości parafialnych. Wspólnie wyjeżdżamy na wycieczki, spotkania, oazy.

 

  

Przyjęcie nowych kandydatów do służby ministranckiej 2019 r.