Image „Spośród wszystkich Bożych darów najcenniejszym jest dar Eucharystii, w której Chrystus uobecnia dla nas swoją śmierć i zmartwychwstanie i przychodzi do nas w Komunii św. Włączenie w Chrystusa, jakie dokonuje się w chrzcie św. odnawia się i nieustannie umacnia przez uczestnictwo w Ofierze eucharystycznej, przede wszystkim, gdy jest to uczestnictwo pełne, przez udział w Komunii sakramentalnej”.

Słowa ostatniej encykliki Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II „Ecclesia de Eucharystia".

 

Zwyczajnymi konsekrowanymi szafarzami Komunii św. są biskupi, prezbiterzy i diakoni. Jednakże do rozdawania Ciała Pańskiego nie jest konieczne otrzymanie święceń kapłańskich. W uzasadnionych sytuacjach, tam gdzie zachodzi taka potrzeba oraz doradza wielki pożytek duchowy wiernych, Kościół ustanawia akolitów, którzy są nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św., a także błogosławi starannie wybranych i odpowiednio przygotowanych wiernych świeckich, upoważniając ich do tego, by mogli podawać innym Chleb życia.

Posługę nadzwyczajnego szafarza Komunii św. wprowadziła w Kościele powszechnym instrukcja Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 29 I 1973 r., a w Polsce instrukcja Konferencji Episkopatu z 22 VI 1991 r. Motywem tych decyzji była troska o to, aby wierni, którzy znajdują się w stanie łaski i kierując się właściwą i pobożną intencją, pragną uczestniczyć w Świętej Uczcie, nie byli pozbawieni sakramentalnej pomocy i pociechy.

Dotyczy to zwłaszcza ludzi chorych, którzy nie mogą chodzić do kościoła, a chcą często przede wszystkim w niedziele i święta, przyjmować Pana Jezusa w Komunii św. Powinni zdawać oni sobie sprawę, że ta częsta niedzielna Komunia św. jest im bardzo potrzebna do umocnienia duchowego, do wytrwałej współpracy z Chrystusem w dźwiganiu krzyża cierpienia, samotności, dla wsparcia duchowego Kościoła, dla głoszenia miłosierdzia Bożego dla współczesnego świata, dla skuteczniejszej pomocy duszom w czyśćcu cierpiącym.

Aby chorzy mogli korzystać z sakramentu pokuty (spowiedzi św.) oraz z sakramentu namaszczenia chorych w pierwsze piątki (czy w inne, ustalone z księdzem parafialnym dni) z Komunią św. przychodzi kapłan, bo tylko kapłan może spowiadać czy udzielać sakramentu namaszczenia chorych. Można go także poprosić w wypadku niespodziewanego pogorszenia zdrowia, czy przed udaniem się do szpitala.

 

Udzielanie Komunii św. chorym przez świeckich pomocników, odbywa się w naszej parafii w każdą niedzielę i święta po Mszy św. o godzinie 8.00 oraz 9.30.

 

Posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. w naszej parafii pełnią:

Paweł Korus

Przemysław Kotapka

Sławomir Kurzydym

Jacek Kwaśniak

Adam Lechowicz

Przemysław Saładyga

Józef Ziaja

 

Módlmy się, aby nie brakowało chętnych świeckich pomocników do posługi w udzielaniu Komunii św. chorym, aby ci, którzy podejmą się tej zaszczytnej posługi wypełniali ją jak najlepiej, z wielką gorliwością i wytrwałością, na chwałę Bogu i dla zbawienia braci.

Módlmy się, aby jak najwięcej chorych, którzy nie wychodzą z domu mogło skorzystać dzięki posłudze nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. z obfitych łask i darów Eucharystycznego Pana i dzięki nim skutecznie wspomagać Kościół i współczesnych ludzi w dążeniu do zbawienia i zasłużyć sobie na wieczną nagrodę w domu Ojca Niebieskiego.

 

 

 

Ks. Kazimierz Jarosz

Ks. Janusz St. Pasierb

Wizytówka parafii

Cmentarz parafialny

Patronka naszej parafii