Stowarzyszenia

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich w parafii p.w. Ducha Świętego powstało w 1997 r. Obecnie liczy 20 członków. Prezesem jest Pan Sławomir Kurzydym, a kapelanem ks. Antoni Mikrut.


Stowarzyszenie bierze czynny udział w życiu naszej parafii. Organizujemy pielgrzymki, prowadzimy działalność charytatywną, uczestniczymy w życiu liturgicznym (adoracje, nabożeństwa itd.) Spotykamy się co miesiąc w trzeci czwartek na Mszy świętej i spotkaniu formacyjnym. Poznajemy nauczanie Kościoła na temat rodziny, rozważamy Pismo Święte, podejmujemy inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej.


Dzięki współpracy diecezjalnej i pomocy władz miasta i gminy Żabno rozdaliśmy w ubiegłym roku 11 ton żywności potrzebującym rodzinom i osobom samotnym naszej parafii.


Zapraszamy wszystkich pragnących przez modlitwę, formację i czynną służbę wspomagać rodziny swoje o całej parafii. Nasze spotkania są otwarte, nie trzeba od razu zostawać członkiem Stowarzyszenia. Warto poświecić chwilę na własny rozwój duchowy i bycie z innymi. Chodzi wszak o nasze zbawienie...

Wyróżnienie dla oddziału Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej w Żabnie

Oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej działający w naszej parafii został wyróżniony za swoją działalność przez Kapitułę Medalu „W służbie Rodzinie”. Uroczystość odbyła się z okazji obchodów 20. rocznicy powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej w Starym Sączu w 2013 roku.