Dziewczęca Służba Maryjna

 DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA

 

                       Image

 

 

Patronką Dziewczęcej Służby Maryjnej jest Matka Boża Niepokalana.

 

Dziewczęca Służba Maryjna, to przede wszystkim wewnętrzna formacja w duchu maryjnym. Patronką i opiekunką jest Najświętsza Maryja Panna, która uczy w Bożym świetle postrzegać to - co nas otacza, żyć i kochać tak jak Ona. Uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach, dziewczęta pogłębiają wiarę poprzez modlitwę, pracę, zabawę, śpiew.

 

Niebieskie pelerynki dziewcząt z DSM dostrzec można podczas nabożeństw poświęconych Matce Bożej, w czasie Triduum Paschalnego, kiedy dziewczęta czuwają przy ciemnicy i grobie Pana Jezusa. Przygotowują liturgię niedzielnej Mszy św. dla dzieci.

Udział grupy DSM w liturgii to także noszenie symboli religijnych podczas procesji (rezurekcja wielkanocna, uroczystość i oktawa Bożego Ciała, odpust parafialny).

 

Każdej z nas na co dzień towarzyszy Cudowny Medalik

 

 

                       Image

 

 

      "...Idąc za Nią, nie schodzisz na
                        manowce, modląc się do Niej nie wpadasz
                     w rozpacz, myśląc o Niej, nie błądzisz...,
                     a Jej łaską - dochodzisz..."(św. Bernard)

 

 

Obowiązki dziecka Maryi


- Wiernie wypełniać "Pięć zadań dziecka Maryi".
- Przychodzić na każde spotkanie grupy.
- Codziennie odmawiać modlitwę:

O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję.
Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.
Gdy przeto Twoją jestem, o dobra Matko,
broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen

 Pięć Zadań Dziecka Maryi


- Będę chętnie spełniać polecenia rodziców i wychowawców.
- Będę starać się, aby w mojej Grupie Maryjnej zawsze panowała zgoda i miłość.
- Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.
- Będę łączyć się z cierpieniem Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.
- Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu