1. Tomczyk Barbara  Parafialna Rada Duszpasterska   

2. Korus Henryk   Parafialna Rada Duszpasterska 

3. Biś Mateusz   Parafialna Rada Duszpasterska 

4. Glazer Jan    Parafialna Rada Duszpasterska   

5. Dydyńska Maria  Parafialna Rada Duszpasterska  

6. Lebryk Wiesław  Parafialna Rada Duszpasterska  

7. Kotapka Przemysław  Parafialna Rada Duszpasterska  

8. Liro Ireneusz  Parafialna Rada Duszpasterska  

9. Łoś Zbigniew   Parafialna Rada Duszpasterska

10. Kogut Paweł   Parafialna Rada Duszpasterska

11. Mikulski Jan   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

12. Nawrocka Krystyna   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

13. Kaczmarczyk Maria  Parafialna Poradnia Rodzinna

14. Kurzydym Agnieszka   Parafialna Poradnia Rodzinna

15. Kwaśniak Jacek  Świecki Szafarz Komunii Świętej

16. Lechowicz Krzysztof  Lektor – Senior

17. Lechowicz Adam  Parafialny Oddział Caritas 

18. Lechowicz Edward  Moderator Róż Różańcowych

19. Radziszewski Arkadiusz Animator programu Młodzi na Progu

20. Wójcik Aleksandra    Animator programu Młodzi na Progu

21. Lech Anna   Animator programu Młodzi na Progu

22. Lechowicz Katarzyna   Animator programu Młodzi na Progu

23. Liguz Michał  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

24. Lechowicz Adrian  Parafialny animator grup młodzieżowych

25. Kwaśniak Łukasz   Parafialny animator grup młodzieżowych

26. Saładyga Przemysław  Moderator strony internetowej

27. Kurzydym Sławomir  Katecheta świecki

28. Ks. Świerczek Krzysztof  Wikariusz parafii

29. +Ks. Sosnowski Waldemar

30. Ks. Mikrut Antoni   Rezydent

31. ks. Pająk Jacek   Rezydent 

32. S. Kołek Agata   Przełożona wspólnoty sióstr zakonnych BDNP

 

Przewodniczący Zespołu: ks. Jerzy Kawik – proboszcz
Zastępca: Sławomir Kurzydym
Sekretarz: Jan Mikulski

Ks. Kazimierz Jarosz

Ks. Janusz St. Pasierb

Wizytówka parafii

Cmentarz parafialny

Patronka naszej parafii