Siostry Służebniczki
Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej

  

Założyciel Zgromadzenia:
Bł. Edmund Bojanowski 1814 – 1871
„Serdecznie dobry człowiek”

 

 Image

 

Hasło Zgromadzenia:
„Na większą chwałę Bożą i cześć Niepokalanej Dziewicy”

 

  
Naszym charyzmatem jest:

 

„Radosna i pełna prostoty
służba
 na wzór Najświętszej Maryi Panny,
zwłaszcza
wychowywanie dzieci i pielęgnowanie chorych,
a także
pomoc najuboższym,
w których odnajdujemy
Chrystusa będącego w potrzebie”.

 

Siostry Służebniczki BDNP (Dębickie)
Dom zakonny w Żabnie:
ul. Paderewskiego 19
33-240 Żabno
tel. 014 645 63 69
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

S. M. Agata Kołek – przełożona wspólnoty w Żabnie, katechetka w Szkole Podstawowej im. St. Wyspiańskiego w Żabnie oraz w Przedszkolu Publicznym w Żabnie

S. M. Arkadia Denuszek – zakrystianka w kościele parafialnym w Żabnie
S. M. Remigiusza Bogusława Drajewicz – obowiązki własne we wspólnocie sióstr

 

Apostolstwo 

1. Prace parafialne:

Siostra Arkadia Denuszek:

podejmuje przy Parafii w Żabnie pracę pomocniczą w dziedzinie kultu.

Wykonuje m.in. następujące prace:

przygotowuje  bieliznę i paramenty liturgiczne oraz utrzymuje je w czystości

zdobi ołtarze i pomaga w przygotowaniu dekoracji na różne uroczystości kościelne

pełni obowiązki zakrystianki

 

2. Katechizacja:

Siostra Agata Kołek:

Szkoła Podstawowa w Żabnie

Publiczne Przedszkole w Żabnie

Niepubliczne Przedszkole  w Konarach

Praca z dziećmi poza katechizacją w szkole

Dziewczęca Służba Maryjna

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci

 

Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego w Żabnie

 

Przy Wspólnocie Sióstr Służebniczek powstała „Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego”. Do Rodziny należeć może każdy, kto pragnie być dla innych serdecznie dobrym.

 

Wiele osób o dobrym sercu zadaje sobie pytanie, komu jeszcze oprócz moich najbliższych mogę coś dobrego uczynić? Są bowiem świadomi, że to Chrystus, który żyje pośród nas, utożsamiając się z potrzebującym bliźnim, kieruje pytanie do nas, Jego uczniów: „Czy miłujesz Mnie więcej …” (J 21, 15).

 

Członkowie „Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego” pragną stawać się jak Jezus dla drugich, poprzez niesienie bezinteresownej pomocy w taki sposób, jaki jest możliwy dla każdego z nich. W każdym środowisku nie brak wielorakich okazji.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Na wspólnych spotkaniach „Rodziny” jej członkowie poznają wspólnie wiele możliwości pracy apostolskiej i charytatywnej.

 

Spodobało się Bogu „wykazać przemożne bogactwo Jego łaski

na przykładzie dobroci” także i Twego serca,

które żyje miłością, gdy świadczy ją innym.

Niech więc Twoje serce czuje się zaproszone

do tej niezwykłej „Rodziny”.

Wytyczne z Regulaminu Rodziny Bł. Edmunda Bojanowskiego. 

Rodzina jest kołem terenowym Stowarzyszenia im. Edmunda Bojanowskiego “DOBROĆ” o charakterze niezarobkowym.

 

Rodzina ma charakter formacyjny i apostolsko-charytatywny.

 

Wzorem służby dla każdego członka Rodziny jest nade wszystko sam Jezus Chrystus, a także Maryja Niepokalana, Służebnica Pańska.

 

Członkowie Rodziny korzystają z doświadczenia wiary i przykładu apostolstwa pozostawionego przez bł. Edmunda Bojanowskiego, który jest wzorem niestrudzonej służby bliźnim w duchu Chrystusowej Ewangelii.

 

 

Rodzina stawia sobie główne zadania:

  

Stałe pogłębianie życia chrześcijańskiego poprzez osobistą formację oraz wsparcie potrzebujących modlitwą, ofiarą i pracą świadczoną w sposób bezinteresowny.

 

Dobrowolny i czynny udział w realizacji zadań wynikających z celów statutowych Stowarzyszenia “Dobroć” oraz w apostolsko-charytatywnych dziełach Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Bogarodzicy dziewicy Niepokalanie Poczętej (BDNP) w kraju i na misjach, czując się za nie współodpowiedzialnymi.

 

Budowanie więzi wielopokoleniowych i rodzinnego klimatu w Rodzinie i w swoim środowisku, obejmując swą troską najbardziej potrzebujących spośród dzieci, ubogich i chorych.

   

Patronami Rodziny są:

           

Główną patronką Rodziny jest Najświętsza Maryja Panna, Służebnica Pańska.

Dlatego świętem patronalnym Rodziny jest Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny (25.marca).

 

Patronami są także:

 

Św. Józef, Oblubieniec NMP (19.marca) oraz Bł. Edmund Bojanowski, opiekun dzieci, chorych i ubogich (7.sierpnia).

 

Organizacja i Zarząd Rodziny

  

Rodzina kierowana jest przez Radę podlegającą Zarządowi Stowarzyszenia “Dobroć”, jako jednostce nadrzędnej z siedzibą Dębicy.

 

Radę wybiera się na okres trzech lat z możliwością ponownego wyboru.

 

W skład Rady Rodziny wchodzą:

 

z wyboru: przewodnicząca i jego zastępca;

wyznaczona przedstawicielka Zgromadzenia.

 

Przynależność członka Rodziny:

 

Członkowie Rodziny dzielą się na czynnych, którzy świadczą innym pomoc jako wolontariusze.

 

Członkowie wspierający - codzienną modlitwą za wstawiennictwem bł. Edmunda, ofiarą cierpienia lub pomocą materialną.

 

Członkowie zachowują więź ze Zgromadzeniem Sióstr Służebniczek BDNP, wspomagają jego dzieła misyjne i charytatywne modlitwą i czynami miłosierdzia, zgodnie z charyzmatem bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

Członkami Rodziny mogą być dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

 

Członkowie czynni Rodziny spotykają się przynajmniej raz w miesiącu i dbają o utrzymywanie kontaktu z członkami wspierającymi, zwłaszcza chorymi, starszymi i samotnymi.

 

Członkowie czynni angażują się w działalność oświatową i opiekuńczo-wychowawczą wobec dzieci i młodzieży, zwłaszcza z rodzin ubogich oraz charytatywną i dobroczynną, mającą na celu pomoc osobom chorym, starszym i samotnym. Pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej.

 

Formacja

 

Członkowie Rodziny:

 

Rozwijają w sobie ducha modlitwy, ceniąc sobie w miarę możliwości częste uczestnictwo we Mszy św., a także praktykując modlitwę różańcową, Anioł Pański oraz osobiste oddanie się Matce Bożej.

 

Starają się świadczyć innym miłość służebną na wzór Chrystusa Sługi Maryi, Służebnicy Pańskiej.

 

Ustawicznie pogłębiają swą wiarę i bezgraniczną ufność w Bożą Opatrzność i Miłosierdzie – w oparciu o Pismo Święte, Katechizm Kościoła Katolickiego, dokumentu Kościoła oraz opracowania dotyczące bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

Korzystają ze stałej pomocy w poznawaniu charyzmatu i duchowości bł. Edmunda.

 

Jeśli nosisz w sercu jakieś sprawy, które chcesz powierzyć Bogu w modlitwie za wstawiennictwem bł. Edmunda Bojanowskiego, możemy to uczynić na nowennie do bł. Edmunda, która jest prowadzona w każdy czwartek o godz. 19.00 w kaplicy klasztornej Sióstr Służebniczek w Żabnie (ul.Paderewskiego 19).

 

Podaj intencję !

 

Wyślij Twoje podziękowanie czy prośbę na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Modlitwa za wstawiennictwem Bł. Edmunda Bojanowskiego

 

Boże źródło wszelkiego dobra, proszę Cię za wstawiennictwem Błogosławionego Edmunda, który całym sercem Cię miłował, w Tobie bezgranicznie pokładał nadzieję i niczego w swym życiu Ci nie odmówił, o udzielenie mi łaski .................................

 

Ufając w pośrednictwo Niepokalanej Służebnicy Pańskiej, błagam, by Sługa twój Edmund, opiekun dzieci, ubogich i chorych, stał się dla Ludu Bożego świętym orędownikiem we wszystkich jego potrzebach. Amen.

 

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

 

Boże, Ty powołałeś Edmunda Bojanowskiego, aby stał się świeckim apostołem polskiego ludu. Wybrałeś go, aby dla wszystkich był odzwierciedleniem Chrystusowej miłości przez posługę dzieciom, ubogim i chorym.

 

Za jego wstawiennictwem prosimy Ciebie, Boże Wszechmogący, o łaskę ...............................

 

Spraw, niech przykład życia Edmunda, wielkiego syna polskiej ziemi, pogłębia w naszych sercach ufność i wiarę, otwierając na potrzeby bliźnich.

 

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...
Chwała Ojcu...

 

Boże, Ojcze miłosierdzia, za natchnieniem Twojej łaski bł. Edmund Bojanowski, zapatrzony w Niepokalaną Służebnicę Pańską był przedłużeniem Twego opatrznościowego działania w świecie. Za jego przyczyną prosimy Cię o wysłuchanie naszych próśb............................

 

Spraw, najłaskawszy Ojcze, aby Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Otocz chwałą świętości wiernego Sługę i uczyń go orędownikiem naszych spraw przed Tobą, byśmy w nim podziwiać mogli nieustannie cuda Twej łaski i równocześnie jego przykład i wstawiennictwo niech umocnią nasze serca w czynnym przekształcaniu świata w duchu Chrystusowym. Amen.

 

Ojcze nasz...
Zdrowaś Maryjo...

Chwała Ojcu...

 

 

Więcej na temat Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Dębickich pod adresem:

 

http://www.bdnp.pl/

 

Spotkanie z okazji święta osób konsekrowanych

 

Posługa zakonna