Pracownicy kościelni

 

S. Arkadia Denuszek – zakrystianka

Stanisław Barszcz - organista

Henryk Wiatr - organista emeryt

Daniel Borek - grabarz