Królowo Pokoju, módl się za nami! Pod takim hasłem będziemy przeżywać tegoroczny Wielki Odpust Tuchowski od 1 do 10 lipca. Zapraszamy do zapoznania się z programem Wielkiego Odpustu Tuchowskiego 2022.