Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Bogarodzicy Dziewicy Niepokalanie Poczętej, które w Żabnie posługuje od 11 maja 1933 roku, rozpocznie w maju br., w miejscu dotychczasowego domu zakonnego, budowę nowego domu.

Dom został tak zaprojektowany, by w szczególny sposób umożliwić siostrom wymagającym całkowitej opieki uczestniczenie w aktywnym życiu zakonnym na miarę ich możliwości wraz z siostrami zaangażowanymi apostolsko w domu i w parafii oraz w zajęciach z osobami starszymi z lokalnego środowiska. Łączy w sobie funkcję mieszkalną (dom zakonny dla 7 sióstr) z funkcją opiekuńczo-leczniczą dla 20 sióstr chorych i starszych oraz z funkcją opieki społecznej, jako dom dziennego pobytu dla 30 seniorów.
Dnia 4 maja 2022 r. została odprawiona Msza św. o godz. 10.00 w kościele parafialnym, a po niej nastąpiło poświęcenie placu budowy przy ul. Paderewskiego 19.
Zawierzając Bożej Opatrzności i wstawiennictwu św. Józefa, prosimy o modlitewne wsparcie realizacji tego ważnego, ale i trudnego na obecne czasy dzieła.
Relacja fotograficzna: https://tarnow.gosc.pl/gal/spis/7524520.Zabno-Poswiecenie-placu-budowy-nowego-domu-siostr-sluzebniczek