W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata w naszym kościele zgromadzili się członkowie różnych grup działających przy naszej parafii: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Liturgiczna Służba Ołtarza i Dziewczęca Służba Maryjna. Podczas Mszy Świętej ksiądz proboszcz Jerzy włączył do grona ministrantów 10 chłopców, a do Dziewczęcej Służby Maryjnej 12 dziewcząt. Każda grupa włączyła się w oprawę liturgiczną. Zaśpiewała także reaktywowana scholą dziecięca. Dziękujemy dzieciom za ich gotowość do zaangażowania się w życie parafii. Rodzicom tych dzieci dziękujemy za towarzyszenie, wspieranie i wspólne kroczenie drogą wiary.