W środę 25 marca 2020 r., w uroczystość Zwiastowania Pańskiego przeżywamy w Kościele katolickim w Polsce – Dzień Świętości Życia. Jego celem jest „budzenie w sumieniach, w rodzinach, w Kościele i społeczeństwie świeckim wrażliwości na sens i wartość ludzkiego życia w każdym momencie i w każdej kondycji.

W ten szczególny dzień, wiele osób podejmuje duchową adopcję dziecka poczętego, obejmując modlitwą przez 9 miesięcy nienarodzone dziecko zagrożone aborcją.
Jak ją podjąć w obecnej sytuacji pandemii COVID-19 i związanej z nią ograniczeniami? Informacje znajdziecie poniżej.

Czym jest duchowa adopcja dziecka poczętego?

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców.

Do modlitwy można dołaczyć dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.

Jak przystąpić do Duchowej Adopcji?
https://www.duchowa-adopcja.pl/jak-przystapic-254

Przystąp do Duchowej Adopcji
http://www.adoptujzycie.pl