Szanowni Parafianie: W związku z notą do dekretu Biskupa Tarnowskiego pragniemy przekazać następujące informacje:

1. Od 25 marca 2020 roku – wszystkie Msze Święte będą sprawowane przy zamkniętym kościele. Mogą w niej uczestniczyć wyłącznie osoby, które zamówiły intencje Mszalną - W TAKIEJ SYTUACJI NIEZBĘDNE JEST WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE CHĘCI UCZESTNICTWA KSIĘDZU PROBOSZCZOWI (dzień wcześniej) - Tel.: 698 196 888

2. W ciągu dnia kościół jest otwarty dla prywatnej modlitwy. W piątek od 15 do 22 będzie Adoracja Naświętszego Sakramentu. Równocześnie może przebywać w świątyni maksymalnie 5 osób prosimy o stosowanie się do tego obostrzenia!

3. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej (spowiedź, Komunia Święta) prosimy o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Telefony kontaktowe: 14 645-60-60, 698 196 888, 667 707 194

4. Posługa osobom chorym i w podeszłym wieku (także w I piątki) zostaje ograniczona do przypadków niebezpieczeństwa śmierci.


Nota do dekretu Biskupa Tarnowskiego z 24 marca 2020 roku.
W związku z zaleceniami KEP dla Kościoła w Polsce, Biskup Tarnowski w dniu dzisiejszym zatwierdził poniższe zalecenia uzupełniające Dekret z 24 marca 2020 roku:


„Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących (np. kościelny, organista, kleryk) mogą to być wyłącznie osoby życia konsekrowanego oraz zamawiające intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzednio proboszczowi miejsca. Dotyczy to także Mszy św. żałobnej w dniu pogrzebu bez udziału ciała zmarłego.

Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów, a także przekazać ją wiernym drogą internetową. W obecnej sytuacji – odpowiadając na apel władz państwowych – raz jeszcze gorąco proszę wszystkich wiernych o pozostanie w domach i łączenie się na sposób duchowy z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w naszych kościołach.

W TYM TRUDNYM CZASIE JAKO DUSZPASTERZE JESTEŚMY CIĄGLE DO WASZEJ DYSPOZYCJI I OBEJMUJEMY WSZYSTKICH MODLITWĄ
Niech Boże błogosławieństwo umacnia i strzeże Nas Wszystkich (+)

Wasi Duszpasterze