W diecezjalnej księgarni "Biblos" pojawiła się najnowsza pozycja ks. dra. Władysława Szewczyka pt. "Zostań z nami! Jan Paweł II. Pielgrzymki do Ojczyzny".

Jest to zbiór fragmentów różnych przemówień papieskich wygłoszonych do Polaków podczas każdej z pielgrzymek do Ojczyzny. Autor wybrał te teksty, które mogą zainspirować młodzież do dobrego, chrześcijańskiego życia, a także zachęcić ich do bardziej kompleksowego zapoznania się z nauką św. Jan Pawła II. 

Całość jest bogato ilustrowana ciekawymi ikonografikami ukazującymi przebieg poszczególnych pielgrzymek do Polski.

Warto podkreślić, że w bieżącym roku książka ta będzie darem od szafarzy bierzmowania dla młodzieży, która przyjmie ten sakrament. Z tej racji biskup tarnowski Andrzej Jeż przygotował słowo wstępu, które w całości przytaczamy poniżej:

Z okazji przyjęcia przez was sakramentu bierzmowania pragnę podarować wam książkę poświęconą osobie św. Jana Pawła II, którego setna rocznica urodzin przypada w roku 2020.

W sercu św. Jana Pawła II młodzież zawsze miała szczególne miejsce. Święty Papież widział w ludziach młodych nadzieję Kościoła i ludzkości, dlatego z tak wielką uwagą i troską pochylał się nad nimi - począwszy od swojej pracy wikariuszowskiej z młodzieżą, aż po globalne wydarzenie, jakim są zapoczątkowane przez niego Światowe Dni Młodzieży. Kochając szczerze młodzież, św. Jan Paweł II nie bał się stawiać jej wymagań, wskazując zawsze na Jezusa Chrystusa i jego Ewangelię. Zaś młodzi ludzie, spotykając i słuchając św. Jana Pawła Il, odczuwali, że on ich szczerze kocha, a skoro kocha, to stawia im też konkretne wymagania, gdyż mu naprawdę na nich zależy.

Przed dwudziestoma laty, przebywając w naszej diecezji na starosądeckich błoniach, św. Jan Paweł II mówił o odwadze bycia ludźmi świętymi, przypominał o potrzebie zdecydowanego obierania świętości za życiowy cel, by potem także zmieniać współczesny świat siłą i pięknem życia ludzi świętych.

Drodzy Młodzi i Bracia! Chrześcijanie to ludzie wielkich pragnień i wielkich ideałów. Nie ma zaś większego ideału niż świętość. Gorąco życzę wam, byście rozwijali w sobie ewangeliczny idealizm. Nie obawiajcie się pójścia pod prąd współczesnego świata, gdy trzeba będzie dać świadectwo waszej wiary. Duch Święty, którego przyjęliście, jest Duchem męstwa i odwagi! Módlcie się często do Niego, a On – zgodnie z Obietnicą Chrystusa - wszystkiego was nauczy.

Św. Jan Paweł II do końca swego życia codziennie modlił się do Ducha Świętego słowami modlitwy, której w dzieciństwie nauczył go ojciec.

Kościół jest dziełem Ducha Świętego i jest również waszym domem, waszą Wspólnotą. Pamiętajcie, że macie w niej swoje miejsce i swoją rolę do spełnienia.

Zapraszamy do zakupu książki na stronie wydawnictwa "Biblos"- kliknij TUTAJ.