W diecezji tarnowskiej 71 procent wiernych uczęszcza na niedzielną Mszę św., zaś 26,2 proc. przyjmuje Komunię Świętą - takie są najnowsze dane z 2019 roku. Opublikował je Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie na podstawie liczenia wiernych w kościołach, które odbyło się w niedzielę, 20 października ubiegłego roku.

W diecezji odnotowano spadek frekwencji o 0,3 proc., a w przypadku przyjmowania Komunii o 0,7 proc.

„Spadek wskaźnika dominicantes mieści się w granicach błędu statystycznego. Natomiast pojawia się pytanie dlaczego spada nam współczynnik communicantes, ponieważ ogólna tendencja jest wzrostowa. Zauważamy, że w naszych kościołach pojawia się coraz więcej osób żyjących w związkach niesakramentalnych, które nie mogą przyjmować Komunii św. Kolejną przyczyną spadku liczby osób przystępujących do Komunii może być nadal powierzchowna religijność. Bierzemy też pod uwagę, że być może u niektórych ludzi wzrasta poczucie grzechu oraz szacunek do Eucharystii, więc mogą czuć się niegodni, by przyjąć Komunię św.” - mówi ks. Michał Dąbrówka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

Dane zostaną uwzględnione podczas trwającego synodu diecezjalnego.

„To ważne informacje dla nas. To nam pokazuje na co należy zwrócić uwagę. Cieszymy się z wysokiej frekwencji, ale pytamy jak dotrzeć do pozostałych. Będziemy też rozmawiać co zrobić, by wiara była głębsza i ludzie mieli większe pragnienie przyjmowania Jezusa w Komunii św.” - podkreśla ks. Michał Dąbrówka.

Nadal najwięcej osób uczestniczy w niedzielnej Mszy św. w dekanacie Ujanowice – prawie 97 proc.

„To są najpobożniejsze tereny naszej diecezji, gdzie więzi rodzinne są bardzo mocne. Przekaz wiary dokonuje się w sposób tradycyjny w rodzinie i w środowisku, które żyje Kościołem i wiarą” - powiedział ks. Dąbrówka.

Dużo ludzi chodzi również do kościoła w dekanacie Limanowa - prawie 90 proc. a także w dekanacie Łącko - ponad 86 proc.

Najwięcej wiernych przyjmuje Komunię św. w dekanacie Ujanowice – ok. 38 proc., a także w dekanacie Limanowa - ponad 34 proc. i w dekanacie Krynica - 33,7 proc.

Najniższy wskaźnik frekwencji w diecezji tarnowskiej zanotowano w dekanacie Mielec - Południe i wynosi on ponad 54 proc. Tam także jest najniższy odsetek osób przyjmujących Komunię Świętą, który wyniósł 16 proc.

W tarnowskich dekanatach frekwencja na Mszach św. wynosi ok. 62 proc., a w sądeckich sięga 68 proc.


Diecezja tarnowska: na niedzielną Mszę uczęszcza 71 procent wiernych - dane z 2019 r.