Dnia11 listopada, Maszą św. w kościele parafialnym w Żabnie o godzinie 9.00 rozpoczęły się uroczystości związane z 101. rocznicą Święta Odzyskania Niepodległości. Tuż po jej zakończeniu, pod Pomnikiem Poległym za Ojczyznę, złożone zostały urny z ziemią z Bełżca oraz z Katynia oraz została odsłonięta tablica pamiątkowa. W ten symboliczny sposób mieszkańcy Żabna i gminy upamiętnili cześć wszystkich ofiar wojny i osób walczących za wolność narodu. Urny zostały złożone w specjalnie przygotowanych komorach w Pomniku. Następnie nastąpiło złożenie kwiatów i wiązanek.

Druga część uroczystości odbyła się w Gminnym Centrum Kultury. Przedstawiony został okolicznościowy montaż słowno - muzyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Niedomicach. Było wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

Obchody Święta Odzyskania Niepodległości zwieńczyła promocja najnowszego wydawnictwa Pawła Domańskiego „Żabno jako sztetl”. Każdy uczestnik obchodów otrzymał bezpłatnie egzemplarz książki - dla licznych chętnych z dedykacją autora.

Wydarzeniu towarzyszył poczęstunek przygotowany przez Stowarzyszenie U Tatara z Siedliszowic.