*** W piątek zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia i adorację Najświętszego Sakramentu do 22.00. W sobotę o godz. 17.30 różaniec poprowadzi róża św. Urszuli Ledóchowskiej ***

Image W czasie wakacyjnego wypoczynku pragniemy zachęcić do zwiedzenia klasztoru kamedułów na krakowskich Bielanach (Erem Srebrnej Góry) wraz z Kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Jest to kompleks znajdujący się w południowo-zachodniej części Lasu Wolskiego w Krakowie.


Zakonników sprowadził tu i osadził w 1603 marszałek wielki koronny Mikołaj z Podhajec Wolski. Kameduli są zakonem monastycznym pustelników. Żyją w wyznaczony przez siebie surowy sposób oparty o reguły Świętego Benedykta. Strój zakonny stanowi biały habit z kapturem, szkaplerzem i płóciennym pasem. Dzień w klasztorze zaczyna się o 3.30. Mnisi żyją w domkach - pustelniach lub w pojedynczych celach klasztornych. Spotykają się jedynie podczas mszy świętej, modlitw i kilku posiłków w ciągu roku spożywanych wspólnie w refektarzu. Praca, modlitwa, lektura, kontemplacja, pokuta, post, samotność, zachowywanie milczenia, mają służyć pełnemu zjednoczeniu z Bogiem.

 

Kameduli posiadają obecnie zaledwie 9 klasztorów na całym świecie, w których przebywa około 80 mnichów z czego niemal połowa to Polacy. Dom generalny Zakonu Eremitów Kamedułów Góry Koronnej znajduje się we Frascati koło Rzymu.


Jedna z zasad jest taka, że wstęp do klasztoru mają wyłącznie mężczyźni. Mogą oni wchodzić za bramy klasztoru codziennie przez cały rok, w czasie otwarcia furty o godzinie: 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 15:00, 15:30, 16:00 oraz 16:30.

Jest jednak wyjątek dla kobiet - one też mogą zawitać na teren kompleksu klasztornego. Takich dni kiedy mogą uczestniczyć w Mszy Świętej jest dwanaście:

 

- Niedziela Wielkanocna

- Poniedziałek Wielkanocny

- 3 maja - N.M.P. Królowej Polski

- Zielone Świątki - niedziela Zesłania Ducha Świętego

- Zielone Świątki - poniedziałek po niedzieli Zesłania Ducha Świętego

- Niedziela po 19 czerwca

- Druga niedziela lipca

- Czwarta niedziela lipca

- Pierwsza niedziela sierpnia

- Wniebowzięcie NMP - 15 sierpnia

- Narodzenie NMP - 8 września

- Boże Narodzenie - 25 grudnia

 

W żadnym jednak z tych dni kobiety nie mają wstępu do ścisłego eremu. Dostępny jest dla nich jedynie kościół i jego najbliższe otoczenie.

 

Więcej informacji można uzyskać na portalu internetowym: http://www.kameduli.info/

 

 

  Image

Wizytówka parafii

Patronka parafii