• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Biskup tarnowski Andrzej Jeż zwołuje piąty Synod Diecezji Tarnowskiej. Został wydany dekret w tej sprawie. Powołano także Komisję Przygotowawczą. Tworzy ją 16 osób.

 

Jak czytamy w dekrecie „Synod podejmie refleksję nad obecną sytuacją diecezji i stanem duszpasterstwa”. Będzie on przebiegał pod hasłem „Kościół na wzór Chrystusa”.

 

Skład Synodu oraz sposób prowadzenia prac określi właściwy regulamin, którego opracowanie bp Jeż powierzył Komisji Przygotowawczej. Na jej czele stanął bp Leszek Leszkiewicz, a w Komisję tworzą kapłani m.in. znawcy prawa kanonicznego, liturgiki, misji, duszpasterstwa rodzin, młodzieży a także katechetyki. Dekret otrzymała także jedna osoba świecka.

 

Zadaniem Komisji będzie przygotowanie właściwych prac synodalnych, opracowanie pomocy duszpasterskich dla wiernych a także hymnu i logo Synodu oraz określenie kwestii, które staną się przedmiotem obrad. Będzie to także ankieta, która trafi do diecezjan - zapowiada bp Andrzej Jeż.

 

„Będą przygotowane ankiety do różnych grup wiekowych, społecznych, parafialnych. Każdy z diecezjan będzie mógł się wypowiedzieć. Chcemy przygotować tematykę, która później stanie się przedmiotem refleksji w dalszej części Synodu” - dodaje bp Jeż.

 

Czym jest Synod, jakie ma zadania? To trzeba będzie wyjaśnić diecezjanom i to także jest zadanie Komisji - mówi jej członek ks. Robert Kantor, kanclerz Kurii Diecezjalnej w Tarnowie.

 

„Zadaniem Komisji, różnych instytucji a także mediów będzie uświadamianie o problemach jakie można zgłosić do Komisji, a są one ważne dla wielu parafian - dodaje.

 

Misja Komisji Przygotowawczej zakończy się z chwilą ukonstytuowania się Komisji Głównej Synodu w trakcie uroczystej sesji inauguracyjnej.

 

Skład Komisji Przygotowawczej:

1. Bp Leszek Leszkiewicz - przewodniczący

2. Ks. Marcin Baran - sekretarz pomocniczy

3. Ks. Krzysztof Bułat

4. Ks. Piotr Cebula - sekretarz

5. Ks. Krzysztof Czermak

6. Ks. Andrzej Dudek - sekretarz pomocniczy

7. Ks. Paweł Górski

8. Ks. Robert Kantor

9. Ks. Wojciech Karpiel

10.Ks. Janusz Królikowski

11.Ks. Andrzej Michalik

12.Ks. Jacek Nowak

13.Ks. Zbigniew Pietruszka

14.Ks. Bogusław Połeć

15. P. Joanna Sadowska

16. Ks. Józef Wałaszek

 

 

 

Napisane przez Ewa Biedroń

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1