• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Rano: 8.00 – 9.00 (z wyjątkiem pierwszego piątku miesiąca)

Po południu: 17.00 – 18.00 (z wyjątkiem pierwszego piątku miesiąca)

W sobotę: 8.00- 9.00 - dla narzeczonych przygotowujących się do Sakramentu małżeństwa

W czasie wakacji kancelaria będzie czynna od poniedziałku do piątku tylko wieczorem o godz. 17.00.

 

Kancelaria parafialna jest jednym z miejsc spotkań duszpasterskich


W kancelarii parafialnej można:


1. Poradzić się w sprawach osobistych lub rodzinnych, moralnych, religijnych lub społecznych (rozmowa duszpasterska z kapłanem).
2. Zgłosić potrzebę odwiedzin chorego.
3. Zamówić Mszę świętą.
4. Otrzymać akt chrztu lub inne wyciągi z Ksiąg parafialnych.
5. Zgłosić i ustalić termin Chrztu świętego, ślubu czy pogrzebu.
6. Przeprowadzić rozmowy duszpasterskie w ramach przygotowania do Sakramentu małżeństwa.
7. Poprosić o wygłoszenie zapowiedzi przedślubnych.
8. Otrzymać zgodę na wybudowanie nagrobka czy grobowca na cmentarzu parafialnym.
9. Złożyć ofiarę na potrzeby kościoła.
10. Zgłaszać uwagi odnośnie do życia parafialnego, inicjatyw duszpasterskich, jakości nabożeństw i inne.

 


Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1