Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 DZIEWCZĘCA SŁUŻBA MARYJNA

 

                       Image

 

 

Patronką Dziewczęcej Służby Maryjnej jest Matka Boża Niepokalana.

 

Dziewczęca Służba Maryjna, to przede wszystkim wewnętrzna formacja w duchu maryjnym. Patronką i opiekunką jest Najświętsza Maryja Panna, która uczy w Bożym świetle postrzegać to - co nas otacza, żyć i kochać tak jak Ona. Uczestnicząc w cotygodniowych spotkaniach, dziewczęta pogłębiają wiarę poprzez modlitwę, pracę, zabawę, śpiew.

 

Niebieskie pelerynki dziewcząt z DSM dostrzec można podczas nabożeństw poświęconych Matce Bożej, w czasie Triduum Paschalnego, kiedy dziewczęta czuwają przy ciemnicy i grobie Pana Jezusa. Przygotowują liturgię niedzielnej Mszy św. dla dzieci.

Udział grupy DSM w liturgii to także noszenie symboli religijnych podczas procesji (rezurekcja wielkanocna, uroczystość i oktawa Bożego Ciała, odpust parafialny).

 

Każdej z nas na co dzień towarzyszy Cudowny Medalik

 

 

                       Image

 

 

      "...Idąc za Nią, nie schodzisz na
                        manowce, modląc się do Niej nie wpadasz
                     w rozpacz, myśląc o Niej, nie błądzisz...,
                     a Jej łaską - dochodzisz..."(św. Bernard)

 

 

Obowiązki dziecka Maryi


- Wiernie wypełniać "Pięć zadań dziecka Maryi".
- Przychodzić na każde spotkanie grupy.
- Codziennie odmawiać modlitwę:

O Pani moja, o Matko moja, cała się Tobie oddaję.
Ofiaruję Ci dzisiaj oczy moje, serce moje i całą siebie.
Gdy przeto Twoją jestem, o dobra Matko,
broń mnie i strzeż jako dziecka i własności Twojej. Amen

 Pięć Zadań Dziecka Maryi


- Będę chętnie spełniać polecenia rodziców i wychowawców.
- Będę starać się, aby w mojej Grupie Maryjnej zawsze panowała zgoda i miłość.
- Będę nieść radość, zwłaszcza tam, gdzie są ludzie samotni, cierpiący, smutni.
- Będę łączyć się z cierpieniem Pana Jezusa oraz boleścią Jego Matki i ofiarnie wybierać to, co trudne.
- Będę umacniać swą przyjaźń z Jezusem przez dobre uczynki i unikanie okazji do grzechu

fotografie: Krzysztof Mikuta

 

Vsynod

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1