VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – PALMOWA – 05.04.2020 r.

Spowiedź św.: we wtorek i środę – Komunia św. od 18.30-20.00. Wielki Czwartek i Wielki Piątek bez komunii św. 8.00-17.00 z przerwą od 12.00  -13.00; proszę zachować przepisy o równoczesnym pobycie 5 osób wewnątrz kościoła. W pozostałe dni spowiedź po uzgodnieniu telefonicznym.
Zachęcamy do lektury Pisma św. i modlitwy różańcowej rodzinnej w naszych domach.
Ze względu na obecna sytuacje i przepisy nie będzie dekoracji w kościele Ciemnicy i Grobu.

Zachęcamy do nabywania baranków i paschalików w ramach dzieła Caritas-są dostępne w przedsionku kościoła.

 WIELKI TYDZIEŃ  - TRIDUUM PASCHALNE

WIELKI CZWARTEK

Pamiątka ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu kapłaństwa. Msza święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00.

WIELKI PIĄTEK

Pamiątka Męki i Śmierci Pana Jezusa. Obowiązuje post ścisły i abstynencja od pokarmów mięsnych. (Post ścisły, czyli jeden posiłek pełny w ciągu dnia, obowiązuje wszystkich miedzy 18 a 60 rokiem życia, natomiast abstynencja od pokarmów mięsnych obowiązuje tych, którzy ukończyli 14 rok życia). W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Komunii św. udziela się w tym dniu tylko w czasie wieczornej liturgii. Kościół będzie otwarty od godziny 8.00. W piątek i sobotę o godzinie 7.00 kapłani będą odmawiać w kościele modlitwę brewiarzową (tzw. Ciemną Jutrznię). Drogę krzyżową odprawiamy prywatnie w domu z rodziną lub uczestniczymy w transmisji telewizyjnej- można zyskać odpust zupełny. Wyeksponujmy w naszych domach i mieszkaniach w tym dniu Krzyż.

O godz. 18.00 – CELEBRA MĘKI PAŃSKIEJ. Składa się z trzech części: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii Świętej. Adoracja krzyża przez oddanie pokłonu- skłon.

WIELKA SOBOTA WIGILII PASCHALNEJ

O godz. 19.00 – OBRZĘDY WIGILII PASCHALNEJ. Obrzędy te obejmują: poświęcenie paschału, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych oraz Mszę Świętą Wigilii Paschalnej.

W Wielki czwartek, piątek i sobotę nie będzie Adoracji Najświętszego Sakramentu.
 
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Msza św w niedzielę o godzinie 6.00; 9.30 i 11.00.


Szanowni Parafianie: W związku z notą do dekretu Biskupa Tarnowskiego pragniemy przekazać następujące informacje:


1. Od 25 marca 2020 roku – wszystkie Msze Święte będą sprawowane przy zamkniętym kościele. Mogą w niej uczestniczyć wyłącznie osoby, które zamówiły intencje Mszalną - W TAKIEJ SYTUACJI NIEZBĘDNE JEST WCZEŚNIEJSZE ZGŁOSZENIE CHĘCI UCZESTNICTWA KSIĘDZU PROBOSZCZOWI (dzień wcześniej).

2. W ciągu dnia kościół jest otwarty dla prywatnej modlitwy. Równocześnie może przebywać w świątyni maksymalnie 5 osób prosimy o stosowanie się do tego obostrzenia!

3. Tych, którzy pragną skorzystać z posługi sakramentalnej (spowiedź, Komunia Święta) prosimy o telefoniczny kontakt z duszpasterzami. Jest ona nadal możliwa indywidualnie w kościołach i przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności. Telefony kontaktowe: 14 645-60-60, 667 707 194

4. Posługa osobom chorym i w podeszłym wieku (także w I piątki) zostaje ograniczona do przypadków niebezpieczeństwa śmierci.


Nota do dekretu Biskupa Tarnowskiego z 24 marca 2020 roku.


W związku z zaleceniami KEP dla Kościoła w Polsce, Biskup Tarnowski w dniu dzisiejszym zatwierdził poniższe zalecenia uzupełniające Dekret z 24 marca 2020 roku:
„Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących (np. kościelny, organista, kleryk) mogą to być wyłącznie osoby życia konsekrowanego oraz zamawiające intencję mszalną, które chęć swojego uczestnictwa zgłosiły uprzednio proboszczowi miejsca. Dotyczy to także Mszy św. żałobnej w dniu pogrzebu bez udziału ciała zmarłego.

Kościoły mają pozostawać otwarte w ciągu dnia, z zachowaniem wymogu, by nigdy nie przebywało w nich więcej niż 5 osób równocześnie. Informację o tym należy wywiesić na drzwiach kościołów, a także przekazać ją wiernym drogą internetową. W obecnej sytuacji – odpowiadając na apel władz państwowych – raz jeszcze gorąco proszę wszystkich wiernych o pozostanie w domach i łączenie się na sposób duchowy z Chrystusem obecnym w Najświętszym Sakramencie w naszych kościołach.

W TYM TRUDNYM CZASIE JAKO DUSZPASTERZE JESTEŚMY CIĄGLE DO WASZEJ DYSPOZYCJI I OBEJMUJEMY WSZYSTKICH MODLITWĄ. Niech Boże błogosławieństwo umacnia i strzeże Nas Wszystkich (+)

Wasi Duszpasterze


Godziny transmisji Mszy Świętych w środkach masowego przekazu: