• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

1. Tomczyk Barbara  Parafialna Rada Duszpasterska   
2. Korus Henryk   Parafialna Rada Duszpasterska 
3. Biś Mateusz   Parafialna Rada Duszpasterska 
4. Glazer Jan    Parafialna Rada Duszpasterska   
5. Dydyńska Maria  Parafialna Rada Duszpasterska  
6. Lebryk Wiesław  Parafialna Rada Duszpasterska  
7. Kotapka Przemysław  Parafialna Rada Duszpasterska  
8. Liro Ireneusz  Parafialna Rada Duszpasterska  
9. Łoś Zbigniew   Parafialna Rada Duszpasterska
10.Kogut Paweł   Parafialna Rada Duszpasterska
11.Mikulski Jan   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
12.Nawrocka Krystyna   Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
13.Kaczmarczyk Maria  Parafialna Poradnia Rodzinna
14.Kurzydym Agnieszka   Parafialna Poradnia Rodzinna
15.Kwaśniak Jacek  Świecki Szafarz Komunii Świętej
16.Lechowicz Krzysztof  Lektor – Senior
17.Lechowicz Adam  Parafialny Oddział Caritas
18.Lechowicz Edward  Moderator Róż Różańcowych
19.Radziszewski Arkadiusz Animator programu Młodzi na Progu
20.Lech Anna    Animator programu Młodzi na Progu
21.Lechowicz Katarzyna   Animator programu Młodzi na Progu
22.Jarmuła Agnieszka  Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
23.Lechowicz Adrian  Parafialny animator grup młodzieżowych
24.Molo Wiktoria   Parafialny animator grup młodzieżowych
25.Saładyga Przemysław  Moderator strony internetowej
26.Kurzydym Sławomir  Katecheta świecki
27.Ks. Dawid Włodarczyk  Wikariusz parafii
28.Ks. Dariusz Król  Wikariusz parafii
29.ks. Pająk Jacek   Rezydent
30.S. Kołek Agata   Przełożona wspólnoty sióstr zakonnych BDNP

 

Przewodniczący Zespołu: ks. Jerzy Kawik – proboszcz
Zastępca: Sławomir Kurzydym
Sekretarz: Jan Mikulski

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1