• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Towarzystwo Przyjaciół Żabna od lat wspiera renowacje zabytkowych pomników na grobach na cmentarzu parafialnym w Żabnie.

 

 

 

 

Dzięki ich staraniom oraz kwestom odnowiono już kilkanaście grobów. Obecnie dokonano odbioru czterech kolejnych, których renowacja wsparta była przez środki z budżetu gminy oraz fundusze pochodzące z kwesty przeprowadzonej podczas uroczystości Wszystkich Świętych i od rodzin zmarłych, których pomniki odnawiano.

 

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1