• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Gminne Centrum Kultury oraz Miejsko Gminna Biblioteka Publiczna w Żabnie zapraszają uczniów szkół podstawowych z ternu Gminy Żabno do udziału w konkursie recytatorskim „O Laur Dębu Wolności”.

 

 

 

 

Konkurs odbywa się w ramach gminnych obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przeprowadzony zostanie 17 maja br.

 
Celami konkursu są: kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich, pogłębianie znajomości polskiej (w tym lokalnej) poezji patriotycznej z uwzględnieniem okresu rodzącej się w Polsce niepodległości oraz rozwijanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży.


Do udziału w konkursie należy zgłaszać się za pośrednictwem szkół. Z każdej szkoły do konkursu może zgłoszonych zostać max. 3 uczestników z każdej kategorii wiekowej.

Konkurs honorowym patronatem objął Burmistrz Żabna Stanisław Kusior.

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin:

REGULAMIN - do pobrania

KARTA ZGŁOSZENIA - do pobrania

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1