• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Dnia 28 lipca 2017 r., tuż przed Odpustem Parafialnym, ks. Prał. Zdzisław Podstawa, były proboszcz naszej parafii, w której spędził 40 lat życia, zmienił miejsce swojego zamieszkania.

 

 

 

Opuścił mieszkanie w budynku parafialnym przy kościele w Żabnie i zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów im. św. Józefa w Tarnowie przy ul. Pszennej 7.

 

Decyzję o zmianie miejsca zamieszkania podjął o wiele wcześniej, dobrowolnie, ze względów zdrowotnych. Pragnął zapewnić sobie – w przystosowanym do tego domu - całodobową opiekę medyczną i pielęgniarską. Ks. Prałat uważał, że zamieszkanie w Domu Księży Emerytów da mu lepszy komfort i bezpieczeństwo funkcjonowania wobec stopniowej utraty sił i słabnącego zdrowia. Ks. Biskup Ordynariusz odpowiedział pozytywnie na prośbę Ks. Prałata. Ks. Prałat otrzymał mieszkanie na parterze domu, mając na tym samym poziomie, pod jednym dachem zarówno kaplicę, jak i stołówką oraz wyjście do ogrodu.


Ostatnią parafialną Mszę św. w naszym kościele ks. Prałat sprawował dnia 23 lipca 2017 r. – jak zawsze - o godzinie 8.00. W koncelebrze towarzyszył Mu ks. proboszcz Antoni Mikrut oraz rodak żabnieński ks. Jacek Pająk. Obydwaj koncelebransi ofiarowali Mszę św. w intencji ks. Prałata a parafianie – domyślając się, że jest to Msza św. pożegnalna – modlili się w intencji ks. Zdzisława.
Mimo usilnej, wielokrotnie ponawianej prośby ze strony ks. Proboszcza Antoniego Mikruta ks. Prałat Zdzisław nie wyraził zgody na publiczne i uroczyste pożegnanie oraz podziękowanie ze strony Parafii za długoletnią posługę w naszej wspólnocie. Jednak grupa parafian – pod przewodnictwem przedstawicieli Towarzystwa Przyjaciół Żabna - uczyniła to prywatnie, po wspomnianej Mszy św., w mieszkaniu ks. Prałata. Ks. Prałat otrzymał pamiątkowy pejzaż posesji plebańskiej pędzla p. Jana Wójcika. Przedstawiciele Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wręczyli – przygotowany praz siebie - album z wpisami i fotografiami poszczególnych grup parafialnych oraz osób indywidualnych.


Ufamy i tego sobie życzymy, że Ks. Prałat będzie powracał do swojej parafii i jeszcze wiele razy zobaczymy Go przy naszym ołtarzu. Serdecznie zapraszamy.


Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1