Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

 

Błogosławiony Janie Pawle II. Jako następca św. Piotra uczyłeś, że „nie jest łatwo miłować miłością głęboką, która polega na autentycznym składaniu daru z siebie. Tej miłości można nauczyć się jedynie wnikając w tajemnicę miłości Boga. Wpatrując się w Niego, jednocząc się z Jego ojcowskim Sercem, stajemy się zdolni patrzeć na siostry i braci nowymi oczyma, w postawie bezinteresowności i solidarności, hojności i przebaczenia. Tym wszystkim jest właśnie miłosierdzie”.

 

Prosimy Cię, byś nam wyprosił u Boga bogatego w miłość i miłosierdzie łaskę powrotu do Niego i do wspólnoty Ludu Bożego przez szczere nawrócenie, wierność Dobrej Nowinie o zbawieniu, Kościołowi oraz Krzyżowi Chrystusowemu. Prowadź nas drogami Dekalogu, Ewangelii i wieczernikowego przykazania miłości. Ucz nas trudnej, ukrzyżowanej, ale pięknej miłości, że bardziej warto „być” niż „mieć”.

Dzieciom wskazuj drogę do pełnego rozwoju i świętości. Uproś u Boga, by dzieci poczęte były kochane przez rodziców i mogły się szczęśliwie narodzić. Młodym przypominaj, że choćby inni od nich nie wymagali, oni muszą od siebie wymagać, gdyż są przyszłością rodziny, narodu i Kościoła.

 

Uproś małżonkom wierność sakramentalnej przysiędze małżeńskiej oraz wytrwanie w miłości do końca. Charyzmat bycia świętym ojcem i świętą matką. Prezbiterom, sługom Słowa Bożego i Świętych Sakramentów - wybłagaj cnotę wierności powołaniu, ducha prawdziwej pobożności, pokory, ascezy, pracowitości, ofiarności, miłowania Boga i Kościoła oraz powierzonych wiernych - nie tylko słowem, ale czynami bogatymi w miłość i poświęcenie bez reszty. Chorym wybłagaj zdrowie i moc do dźwigania krzyża.

Niech przez Twoje wstawiennictwo Duch Święty nieustannie przychodzi i odnawia oblicze ziemi, także polskiej ziemi, byśmy nie lękali się wprowadzić Chrystusa w nasze osobiste życie, do naszych rodzin i miejsc pracy.

 

Naucz nas adorować Chrystusa Obecnego w Eucharystii, który przemienia serce człowieka. Prowadź nas drogami ewangelicznej prawdy i miłości do pełnego zjednoczenia z Bogiem. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

Vsynod

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1