• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

 

Anioł Pański  
 

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha świętego.

Zdrowaś Maryjo...

 

Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.

Zdrowaś Maryjo...

 

A Słowo stało się ciałem,
i zamieszkało między nami.

Zdrowaś Maryjo...

 

Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1