Na XIV Posiedzeniu Komisji Głównej V Synodu Diecezji Tarnowskiej został przyjęty na III Sesję Plenarną Synodu dokument „Katechizacja w Diecezji Tarnowskiej”. Przyjęcie dokumentu przez Komisję Główną kończy ważny etap procedowania dokumentu, którego historia rozpoczyna się w Komisji ds. Katechezy, w której on powstał.


Pierwsza wersja tego dokumentu została przekazania do konsultacji, po której naniesione poprawki stanowiły podstawę dalszych prac. Ważnym momentem procedowania było przekazanie tego dokumentu do wszystkich Członków Synodu, którzy mogli zgłosić swoje uwagi oraz zaproponować wprowadzenie zmian. Komisja Główna po szczegółowym zapoznaniu się z tymi propozycjami poprawek oceniła ich merytoryczność i zasadność oraz zdecydowała o ich ewentualnym wprowadzeniu do dokumentu oraz o przekazaniu niektórych z nich na III Sesję Plenarną Synodu. Odbędzie się ona 30 listopada w Wyższym Seminarium Duchowym w Tarnowie.


Na najbliższej Sesji Plenarnej Członkowie Synodu, po wcześniejszym zapoznaniu się z dokumentem, zagłosują nad jego przyjęciem oraz włączeniem zaproponowanych poprawek. Jak miało to miejsce na II Sesji Plenarnej, każdy Członek Synodu obecny w Auli Synodalnej będzie mógł włączyć się w dyskusję nad poprawkami poddanymi pod głosowanie. Podczas III Sesji Plenarnej nastąpi także prezentacja działań innych komisji synodalnych, które równolegle pracują nad dokumentami synodalnymi odpowiednimi do właściwego sobie zakresu duszpasterstwa.


Ogarniajmy naszą modlitwą to ważne dla naszej diecezji wydarzenie.
Ks. Piotr Cebula
Sekretarz V SDT