• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Przystąpiliśmy do uporządkowania dziedzińca naszego kościoła. Pierwsze prace zostały zapoczątkowane przy okazji remontu kościoła w trakcie projektu rewitalizacji rynku. Wykonane zostały wtedy opaski z kostki granitowej, usunięto drzewa i krzewy, które bezpośrednio dotykały elewacji świątyni. Wydzielono również kostką granitową istniejące pola do założenia zieleni.

Obecnie na placu kościelnym trwa wymiana zieleni. Wybrano ziemię na głębokości 20 cm i w jej miejsce dowożona jest nowa lepszej jakości, będąca odpowiednim podłożem dla trawy.

W dalszym etapie posadzone zostaną krzewy, które ozdobią dziedziniec odnowionego kościoła.

 

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1