• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Image Nadal trwają prace remontowe ścian zewnętrznych kościoła. Wykonano część prac związanych z odnowieniem elewacji południowej nawy głównej. Obecnie zainstalowano rusztowanie na ścianach naw bocznych świątyni, gdzie uzupełniane są ubytki tynku oraz nakładana nowa faktura farb.


 Serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary na remont naszej świątyni.


 

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1