Zakończył się montaż daszku chroniącego figurę św. Floriana, która usytuowana jest w Podlesiu Dębowym. Stało się to dzięki finansowaniu ze środków Funduszu Sołeckiego a także zabezpieczeniu środków sołeckich Podlesia Dębowego.

Obecnie do figury można dostać się mostkiem, wykonanym we wcześniejszym etapie, gdy renowacji poddano samą figurę św. Floriana oraz jej cokół. Korzystając z jesiennej pogody, zachęcamy do przejażdżki rowerowej w rejony Podlesia Dębowego i odwiedzenia koniecznie tego miejsca.