Młodzi z naszej parafii przygotowują się do sakramentu bierzmowani tym razem uczestnicząc online w programie „Młodzi na progu.”

Program „Młodzi na progu jest przeznaczony do pracy z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu Bierzmowania (w wieku ok. 15 – 17 lat). Jego celem jest ewangelizacja młodych, a w konsekwencji budowanie wśród nich środowiska wiary opartego na Ewangelii przez wprowadzanie do już istniejących lub tworzonych grup parafialnych dla młodzieży.

Jest też próbą odpowiedzi na wątpliwości, które przeżywają młodzi:
- działania Boga w naszym życiu,
- realności osoby Jezusa,
- skuteczności Słowa Bożego,
- doświadczenia przebaczenia,
- otrzymania akceptacji i miłości.

Spotkania w ramach Programu odbywają się w parafiach, ponieważ to właśnie parafia jest środowiskiem wzrostu, czyli Kościołem w miniaturze. Każdy potrzebuje zakorzenienia i identyfikacji, stąd przeżywanie wiary także wymaga stałego i jasno określonego miejsca. Należy również zaznaczyć, iż wielkie znaczenie dla dojrzewającej młodzieży ma grupa rówieśnicza. W związku z tym zaproponowano ją jako naturalny sposób przekazywania wiary. Bo to właśnie mała grupa stwarza możliwości podejścia bardziej osobistego i angażującego młodych. Wewnątrz niej dokonuje się również proces budowania wiary poprzez proste świadectwo animatora.

Młodzi na Progu! Jeśli nie my to kto, jeśli nie teraz to kiedy?!