W obecnym roku Święto Odzyskania Niepodległości w związku z ogłoszonym stanem epidemii w Polsce oraz zaleceniami odnośnie zachowywania dystansu i zakazem zgromadzeń mogło zostać jedynie zaakcentowane poprzez symboliczne oddanie honorów wszystkim walczącym za Ojczyznę.

Stało się to na Mszy Świętej, której przewodniczył ks. Proboszcz Jerzy Kawik oraz pod Pomnikiem Poległym za Ojczyznę, gdzie zostały złożone indywidualnie wiązanki kwiatów przez Martę Herduś - burmistrza Żabna wraz z Radnym Rady Miejskiej Maciejem Domańskim oraz Dawidem Kurzawskim, Radnym Powiatu Tarnowskiego.
Wiązanki zostały również złożone przez przedstawicieli: Rady Żabna, Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabnie, Związku Harcerstwa Polskiego działającego przy Szkole Podstawowej w Żabnie.