Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie przystąpił do realizacji Ogólnopolskiego Programu „Wspieraj Seniora”, który skierowany jest do osób powyżej 70 roku życia. Seniorzy powyżej 70 roku życia, które w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się pozostać w domu mogą skorzystać z pomocy pracowników Ośrodka w zakresie pomocy w zakupie i dostarczeniu artykułów podstawowej potrzeby w tym artykułów spożywczych, leków, środków higieny osobistej bądź załatwienia czynności związanych z codziennych funkcjonowaniem np. spraw urzędowych (jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia lub udostępnienia danych wrażliwych).

W celu zmaksymalizowania bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla seniorów i zabezpieczenia się przez osoby korzystające z programu przed osobami podszywającymi się pod realizatorów tego zadania należy przestrzegać poniższych zasad.


KROK 1.
Aby skorzystać ze wsparcia należy zadzwonić na infolinię 22 505 11 11.
• Podczas rozmowy należy poinformować, że zdecydowałeś się zostać w domu
i należy zapisać datę i godzinę kiedy dzwoniłeś.
• Infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-21:00.
• Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej Żabnie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.

KROK 2.
• Po otrzymaniu zgłoszenia pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie skontaktuje się telefonicznie.
WAŻNE !!! W celu weryfikacji pracownik Ośrodka przedstawia się podając imię i nazwisko oraz zajmowane stanowisko oraz podaje datę i godzinę kiedy dzwoniłeś na infolinię. W tym miejscu powinieneś sprawdzić zgodność z zapisaną przez siebie data i godziną. (KROK 1)
• Następnie Pracownik Ośrodka weryfikuje zgłoszenie i ustala w jaki sposób można pomóc.
• Pracownik Ośrodka poda imię i nazwisko osoby, która do Ciebie przyjdzie oraz datę – dla pewności zapisz imię i nazwisko osoby, która ma przyjść.
PAMIĘTAJ !!! Pracownicy Ośrodka posiadają legitymacje służbowe ze zdjęciem potwierdzające ich miejsce zatrudnienia oraz zajmowane stanowisko.
Wolontariusze Ośrodka będą posiadać identyfikatory ze zdjęciami.

• W celu potwierdzenia ustaleń telefonicznych można zadzwonić do Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie na numer telefonu 14 645 64 33, 14 645 65 60.

KROK 3.
• W ustalonym dniu przychodzi osoba, wskazana przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Pamiętaj!!! o sprawdzeniu jej legitymacji służbowej lub identyfikatora oraz ich zgodności z wcześniejszymi ustaleniami.
• W przypadku pomocy w formie zrobienia zakupów senior pokrywa jedynie koszty zakupów.
• Pracownik dokonuje rozliczenia wydanej kwoty w momencie dostarczenia zakupów do seniora.
• Zasady i sposób rozliczania ustala indywidualnie Ośrodek Pomocy Społecznej, podczas pierwszego kontaktu z Tobą.

KROK 4.
• Pamiętaj odbierając zakupy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa: noś maseczkę, zachowuj dystans, w miarę możliwości używaj rękawiczek jednorazowych.