„Szelest słów” to kolejne spotkanie w ramach „Żabnieńskich Dni literatury”, na które zapraszamy 23 października na godz. 17:00. Podczas wieczoru poetyckiego swoją twórczość zaprezentują artyści związani z Żabnem: Anna Merchut, Katarzyna Smolik, Anna Augustyńska, Adam Tomczyk oraz Barbara Wójcik. Spotkaniu towarzyszyć będzie oprawa muzyczna w wykonaniu Moniki Kuty wraz z zespołem.

Po spotkaniu zapraszamy na wernisaż wystawy fotograficznej Patrycji Wąsikowskiej „Dwie natury” zorganizowany przez Gminne Centrum Kultury w Żabnie.
Projekt „Żabnieńskie Dni Literatury” dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencje 2020”. Patronat honorowy nad projektem objęła Burmistrz Żabna Marta Herduś, patronat medialny sprawuje Radio RDN Małopolska oraz Nowa Gazeta Żabnieńska.