15 sierpnia podczas uroczystej Mszy św. społeczność naszej parafii wyraziła wdzięczność Księdzu Krzysztofowi za jego czteroletnią pracę duszpastersko-katechetyczną. Żegnając drogiego nam wszystkim Księdza Wikariusza, który dał się poznać jako kapłan bardzo życzliwy i otwarty na drugiego człowieka, nasi parafianie życzyli mu, aby zawsze pamiętał o Żabnie, a w parafii Nowy Sącz do której został posłany wielu łask Bożych i życzliwości wiernych.