W uroczystość Zesłania Ducha Świętego odbyły się obchody jubileuszu 600-lecia naszej parafii. Jest to patronalne święto wspólnoty z przywilejem odpustu zupełnego. Uroczystej sumie w niedzielę o 11.00 przewodniczył biskup tarnowski Andrzej Jeż.

W tym dniu Jubileusze kapłańskie obchodzili poprzedni proboszczowie z Żabna, ks. prał. Zdzisław Podstawa, który święcenia przyjął 60 lat temu (proboszczem w Żabnie był w latach 1979 do 2007) i ks. prał. Antoni Mikrut (proboszcz w Żabnie w latach 2007 do 2018, wcześniej, przez 15 lat dyrektor Caritas Diecezji Tarnowskiej), który obchodzi złoty jubileusz kapłaństwa. 45 lat temu prezbiterem został zaś miejscowy rodak, ks. Jacek Pająk.
Z okazji jubileuszu w Centrum Kultury odbył się występ artystyczny w wykonaniu zespołu wokalnego „Cantabile” oraz prelekcje na temat historii parafii wygłoszone przez księdza profesora dr hab. Kazimierza Talarka i pana Adama Tomczyka.
Podczas wydarzenia, Burmistrz Żabna Marta Herduś uhonorowała obecnego proboszcza parafii w Żabnie ks. Jerzego Kawika okolicznościową statuetką oraz obrazem.
Program wydarzenia miał jednak znacznie bogatszą oprawę. Dla publiczności zgromadzonej w sali widowiskowej Gminnego Centrum Kultury wyświetlona została prezentacja multimedialna. Prezentacja „Parafia Żabno oczami i duszą ks. Janusza St. Pasierba” okraszona została cytatami pisarza i eseisty, związanego z parafią Żabna ks. Pasierba. Autorem prezentacji, która wzbudziła duże zainteresowanie publiczności, był przewodniczący Rady Żabna i zarazem Prezes Towarzystwa Przyjaciół Żabna pan Krzysztof Wójcik.
Podczas wydarzenia nastąpiło otwarcie wystawy dotyczącej historii parafii w Żabnie.
Dziękujemy wszystkim parafianom, którzy włączyli się w uświetnienie jubileuszu 600-leciaparafii.
Dziękujemy Pani Marcie Warias – Dyrektor Gminnego Centrum Kultury w Żabnie wraz z pracownikami za bezcenną pomoc w organizacji uroczystości.

Fotografie - Tarnowski Gość Niedzielny, Gminne Centrum Kultury w Żabnie