Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabnie zaprasza mieszkańców Gminy Żabno w wieku powyżej 60 + nieaktywnych zawodowo do uczestnictwa w nowo utworzonym Klubie Senior + w Żabnie.

Nowa Placówka mieści się w Żabnie przy ulicy Świętego Jana 1A (przy stadionie sportowym Polan Żabno) i została specjalnie przystosowana do Państwa potrzeb.
Zaplecze Placówki zostało przystosowane do organizacji i zagospodarowania czasu wolnego poprzez różnorodne zajęcia m.in:
• warsztaty z rękodzieła,
• warsztaty kulinarne,
• zajęcia pobudzające aktywność ruchową (m.in. zajęcia z fizioterapeutą),
• zajęcia kulturalno – oświatowe (m.in. wyjścia do teatru/kina),
• zajęcia edukacyjne (spotkania m.in. z policjantem, pielęgniarką, zajęcia przy użyciu technik informatycznych, zajęcia mające na celu trening pamięci),
• zajęcia sportowo – rekreacyjne ( m.in. wyjścia na basen, wycieczki krajoznawcze),
• zajęcia aktywizujące społecznie,
• zajęcia wokalno – muzyczne,
• możliwość korzystania z telewizji oraz komputera i Internetu.
Korzystanie z oferty Klubu Senior+ w Żabnie JEST NIEODPŁATNE.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie Senior + winny wypełnić dokumentację zgłoszeniową dostępną w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabnie przy ulicy Świętego Jana 3a lub na stronie internetowej Ośrodka i Urzędu Gminy Żabno.
Wszelkich informacji i pomocy w wypełnianiu dokumentów udzielają pracownicy Ośrodka (nr telefonu 14 645 64 33 lub 14 645 65 60) w godzinach pracy Ośrodka.

Szczegółowe informacje można znaleźć również LINK