Gminne Centrum Kultury w Żabnie organizuje 24. Regionalny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Do udziału w konkursie zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 4 do 15 lat mieszkającą na terenie województwa małopolskiego.

Celem Konkursu jest kultywowanie tradycji śpiewania kolęd, odkrywanie i promowanie talentów wokalnych oraz wymiana pomysłów i doświadczeń w upowszechnianiu śpiewu wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs odbędzie się w dniach 7 - 9 stycznia 2020 r. i przeprowadzony zostanie wg kategorii określonych w Regulaminie.

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać do 20 grudnia 2019 r.

Zwycięzcy Konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które wręczone zostaną 12 stycznia 2020 r. podczas koncertu finałowego o godz. 14.00 w sali widowiskowej Centrum Kultury w Żabnie.

Szczegółowe zasady uczestnictwa w 24. Regionalnym Konkursie Kolęd i Pastorałek zawiera Regulamin, który dostępny jest na stronie Organizatora – www.ck.zabno.pl