Kościół katolicki 24 listopada obchodzi ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Podsumowaniem całego roku jest uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, panującego w niebie i na ziemi.

 

 

"Drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski." - by zrozumieć Jezusa trzeba się oderwać od ikony superbohatera, od bardzo ludzkiego myślenia, że liczy się zdobycie przewagi, przejęcie kontroli nad drugim człowiekiem... Jezus jest Królem samego siebie, nie pozwala przejąć kontroli nad sobą, nie daje się podpuścić do złego... - tak przejawia się królewskość człowieka, jako panowanie nad sobą.

 

Źródło: Boska Telewizja