"Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia ” (Flp 4,13)  
Maturzyści udali się do Matki Bożej Jasnogórskiej, aby prosić o błogosławieństwo na czas egzaminów😇