W naszej parafii w dniu 22 maja 2021 r. miała miejsce Uroczystość przyjęcia Święceń Diakonatu przez 7 alumnów 5 roku naszego tarnowskiego Seminarium Duchownego. Wśród nowo wyświęconych diakonów jest również nasz rodak dk. Michał Gądek. Gratulujemy wszystkim nowo wyświęconym diakonom i życzymy Bożego błogosławieństwa w posłudze którą podejmują.

 

 

Zdjęcia: Tarnowski Gość Niedzielny