Książkę pt. „Przyjeżdżam tutaj niczym do Wirginii… Żabno w życiu i twórczości ks. Janusza Stanisława Pasierba” można nabyć w sekretariacie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie.

Książka zawiera wspomnienia ks. Pasierba z jego pobytu w Żabnie a także utwory poetyckie, których powstanie zawdzięczamy ludziom i miejscom związanym z naszą małą ojczyzną. 

Cena książki wynosi 20 zł, a dochody z jej sprzedaży będą przeznaczone na potrzeby Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żabnie.