W niedzielę (27 października) podczas Mszy św. o godz. 11.00 obchodziliśmy jubileusz 60 lecia ślubów zakonnych S. Remigiuszy. Wspólnie dziękowaliśmy za dar życia i powołania naszej Jubilatki, modliliśmy się o potrzebne dla niej łaski oraz o nowe, święte powołania kapłańskie i zakonne.

Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz Jerzy Kawik. W koncelebrze udział brali: ks. Prałat Antoni Mikrut, ks. Jacek Pająk oraz nasz rodak – ks. Prałat Grzegorz Lechowicz - wikariusz biskupi ds. zakonnych, który wygłosił kazanie.


W uroczystej Eucharystii licznie uczestniczyły również siostry zakonne ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek w Dębicy wraz z Siostrą Przełożoną Generalną.


Siostra Remigiusza - Bogusława Drajewicz wstąpiła do Zgromadzenia SS w 1958 r. Pracowała w Dębicy, Zagorzycach, Chojnowie, Chełmie Lubelskim, Nowym Sączu, Przeczycy, Michałowicach Wielkich, Dobrej, Dąbrówkach, Ropczycach, Krakowie, Miechowicach, Przecławiu a od 1997 w Żabnie.