• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9

Przygotowania i wyzwania duszpasterskie związane z V Synodem Diecezji Tarnowskiej, a także rola homilii to główne tematy Kongregacji Duszpasterskich.

 

Na czele Komisji Przygotowawczej ds. Synodu stoi bp Leszek Leszkiewicz. – Pierwsze spotkania z księżmi o Synodzie mają na celu to, by ta idea docierała do każdej parafii, wspólnoty. To zachęta, by popatrzeć na to wydarzenie na płaszczyźnie wiary – podkreśla.

 

Zdaniem ks. Piotra Cebuli, sekretarza Komisji, prace przygotowujące Synod są oparte na połączeniu tradycji i nowoczesności. – Rozwój Kościoła to nie rewolucja, tylko rozwój w Duchu św., który dokonuje się w integralnym połączeniu tradycji i nowoczesności. Opieramy się na dziedzictwie diecezji i jednocześnie otwieramy się na znaki czasu – dodaje.

 

Księża proboszczowie podkreślają, że wierni na razie niewiele wiedzą na temat Synodu. –Akcent położyliśmy na modlitwę – mówi ks. Janusz Paciorek, proboszcz w Łącku. – Modlimy się każdego dnia i w niedziele. Natomiast zainteresowanie być może będzie, jeśli będziemy wiedzieć więcej, zwłaszcza o roli parafian – mówi.

 

Podobne spostrzeżenia ma ks. Wojciech Gałda, proboszcz parafii św. Mikołaja w Bochni. – Staraliśmy się w czasie kolędy zainteresować tą tematyką. W niedziele modlimy się za Synod, ale jeszcze daleko do tego, by ludzie zrozumieli potrzebę Synodu i czym jest Synod – dodaje.

 

Biskup tarnowski Andrzej Jeż oczekuje od kapłanów podjęcia wyzwań, które niesie współczesny świat. – Synod oznacza wędrowanie razem. Chcemy przede wszystkim odkryć tę prawdę, iż jako Kościół tarnowski wspólnie przemierzamy rzeczywistość. Chcemy wspólnie zmierzać na drogach zbawienia. Chcemy podjąć nowe wyzwania, uwzględniając tradycję Kościoła – mówi.

 

Gościem kongregacji jest także ks. prof. Stanisław Dyk z KUL-u, który mówi o roli homilii. – Homilia ma pomóc doprowadzić do spotkania między Bogiem żywym a człowiekiem. Homilia jest głoszeniem zbawienia. Wierni wychodząc z Eucharystii mają doświadczyć zbawienia – to jest ich wewnętrzna siła i to jest ich duchowa głębia – podkreśla.

 

 

 

Napisane przez Ewa Biedroń; Portal Diecezji Tarnowskiej

Vsynod

cmentarz

biblia1 czytania1 ksm1 historia1 wizytowka1