Od najbliższej niedzieli (tj. 17 maja) ulega zmianie porządek – rozkład Mszy św. Zwiększamy w niedzielę i uroczystości ilość Mszy o jedną.

Msze św. będą odprawiane o godzinie: 6.30; 7.30; 8.45; 10.00; 11.15 i 17.00.

Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej także na zewnątrz kościoła. Na nowo odnajdujmy drogę do świątyni, zachęcamy do udziału w Nabożeństwach majowych w kościele, przy kapliczkach czy w domu. Nabożeństwo majowe odprawiamy codziennie po Mszy św. wieczornej.